skip to Main Content

Barbara van Beukering

Een jaar geleden verscheen mijn boek Je kunt het maar één keer doen, een persoonlijke zoektocht naar sterven.

Gijs de Lange

De dood is onafwendbaar. Gelukkig zit onze psychologie zo in elkaar dat ik daar niet de hele dag aan hoef te denken.

Petra Laseur

Ik weet niet meer sinds wanneer, maar al heel lang denk ik: ‘Ik wil niet ouder worden dan 75.’ Dat vind ik een mooie leeftijd.

Hanneke Groenteman

Hanneke Groenteman praat zo veel mogelijk over het levenseinde in eigen regie met vrienden en familie.

Marian Mudder

Een menselijk einde is voor iedereen een wenselijk einde. Daar kunnen we het met z'n allen over eens zijn.

Wouke van Scherrenburg

Ik ben lid geworden omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat je naast de regie over je leven ook zeggenschap hebt over je eigen dood.

Loes Luca

Ik ben lid geworden van Laatste Wil omdat ik graag zelf wil kunnen beslissen wanneer mijn mooie leven mooi genoeg is geweest.

Dick Swaab

Bij mijn conceptie is mij niets gevraagd; betreffende mijn levenseinde wil ik zelf alle keuzevrijheid hebben.

Paul R. Kooij

Ik kan natuurlijk alleen vertellen hoe ik er tegen aan kijk. Ik vind het een recht. Het leven is aan mij ‘gegeven.’ Het is mijn leven.
Back To Top