skip to Main Content

OPINIE

Meningen van zowel leden als niet-leden zijn voor rekening van de auteur en vallen niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van…

PSYCHIATRIE

IK LEEF DANKZIJ DE CLW. EIGEN REGIE IS VOOR MIJ VAN LEVENSBELANG. Lidy Schoon Dat sommigen het laatstewilmiddel in huis…

De algemene ledenvergadering

HET LEVENSEINDEKWARTET Euthanasiewet is kostbaar bezit met mankement – kans ineenzijgen euthanasiewet wanneer de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding vervalt…

Van het bestuur

We wensen u allen een voorspoedig, gezond en gelukkig 2022! Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt over de…

GEEF MEER DAN EEN BOEK

“Geef meer dan een boek”. Die slogan hoorde ik op de radio. Ik had net het boek De man die…

LEGAAL HULP BIJ ZELFDODING IN ITALIE

In Italië heeft een 43-jarige man met quadriplegie (een aandoening waarbij alle vier de ledematen zijn verlamd) goedkeuring gekregen van…

Back To Top