Ga naar hoofdinhoud

(de naam van de vrouw is op verzoek van de ouders verwijderd, 2 september 2018)

Op 22 februari maakte een 19 jarige vrouw uit Uden een einde aan haar leven, door het innemen van een levenseindemiddel. Het openbaar ministerie heeft ingrijpend onderzoek aan haar lichaam laten verrichten. Het is inmiddels gebleken dat dit onderzoek onnodig is geweest en dat dit tevoren bekend had moeten zijn. Door haar ouders wordt in verschillende media een verband gesuggereerd tussen haar zelfdoding en de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Ook wordt de CLW als aanleiding genoemd voor het ingrijpende onderzoek aan haar lichaam.

De CLW heeft begrip voor de gevoelens en emoties bij de ouders. De CLW deelt ook de zorg en onvrede over het ingrijpende onderzoek dat aan haar lichaam is verricht, temeer nu dat onnodig is geweest. Het leed dat haar ouders is aangedaan is vreselijk. De CLW leeft met hen mee. Het is afschuwelijk om een kind te verliezen. De pijn die dat geeft is niet te bevatten. Het grote verdriet, de wanhoop en de boosheid bij de ouders zijn dan ook begrijpelijk.

Niettemin moet een aantal zaken in het juiste perspectief worden geplaatst. Daarvoor dient dit feitenoverzicht.

  • De CLW is niet betrokken geweest bij haar overlijden
  • De jonge vrouw heeft ook geen contact gehad met de CLW
  • Zij heeft het door haar gebruikte levenseindemiddel zelf gevonden en aangeschaft, de CLW is daarbij niet betrokken
  • De CLW heeft geen rol gespeeld bij de verspreiding van enig levenseindemiddel
  • De CLW heeft de naam van ‘middel X’ nooit vrijgegeven, niet extern en niet aan haar 24.000 leden
  • Het voornemen ‘inkoopgroepen’ te faciliteren om leden van de CLW in staat te stellen zelf ‘middel X’ te verwerven is in overleg met het openbaar ministerie gestopt
  • De CLW blijft zich inzetten om haar ideaal van eigen regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid en veilige verstrekking van een humaan en veilig middel daartoe te realiseren

De CLW wenst de familie van de jonge vrouw veel kracht toe om hun verlies te verwerken.

Back To Top