Skip to content
Word lid

Nu het stof van het vonnis is neergedaald is het fijn om stil te staan bij de ongelooflijke steun die wij van de CLW en zoveel anderen mochten ontvangen. Brieven, e-mails, kaarten, boeken, flessen met drank en andere cadeautjes, het kon niet op. Samen met de steun van onze partners en vrienden die ons ontzorgden en verwenden heeft die steun het op moeilijke momenten draaglijk gemaakt. Zeker noemen we hier ook het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil dat achter ons is blijven staan en onvoorwaardelijke steun heeft uitgesproken. Dat, en met de oproepen aan leden om een financiële bijdrage waaraan op grote schaal gevolg is gegeven, heeft ons kracht en uithoudingsvermogen gegeven.

Op 26 maart 2018 was het eerste gesprek met het Openbaar Ministerie (OM) over een criminele organisatie en nu zijn we ruim 6 jaar verder, waarvan er 2 jaar en 9 maanden zijn verstreken sinds de huiszoekingen en eerste verhoren.

Het uitspreken van het vonnis werd opgeluisterd met het geluid van de sirene en de  megafoon van de Steungroep Dappere Burgers en buiten was een aanzienlijk aantal personen aanwezig om de wens voor een levenseinde in eigen regie kracht bij te zetten. Ook deze groep danken we heel erg voor hun inzet, volhardendheid en steun!

In onze beleving is het vonnis een wijze tussenweg tussen iedereen vrijspreken en de loeizware straffen die het OM had gevorderd. Wij begrijpen de spagaat van de rechtbank waar het gaat over de idealen van de CLW (die niet terecht stond) en het overtreden van de oude artikelen van de strafwet. Vreemd is het dat die in het vonnis wel samen werden gebruikt, maar begrijpelijk is dat de rechtbank ook niet over de nieuwe maatschappelijke realiteit heen wilde walsen.

We gaan een periode van twee weken in waarin zal worden overwogen of wij of het OM in hoger beroep zullen gaan. Misschien als u dit leest is dat al bekend.

Het zou fijn zijn om het nu af te sluiten en over te gaan naar het verder spreken met politiek en ambtelijk Den Haag om de belangen van de eigen regie over het voetlicht te brengen.

Nogmaals onze onuitsprekelijke dank voor de betuigde steun!

Petra en Jos

Back To Top