Skip to content
Word lid

Vandaag, 25 oktober 2023, organiseert de Coöperatie Laatste Wil een persconferentie in Nieuwspoort waarin wij onze volgende, zeer belangwekkende stap toelichten.

De Coöperatie Laatste Wil, met ruim 30.000 leden, streeft al tien jaar naar een “autonome route” voor het weloverwogen, zelf gekozen, levenseinde.
Tijdens de persconferentie maken wij echter onze volgende stap bekend: De Proeftuin.

Kort gezegd is de Proeftuin een gecontroleerde, veilige, omgeving waarbij mensen van 55 jaar en ouder, de mogelijkheid geboden wordt om in eigen regie hun levenseinde te bepalen.
Uiteraard omgeven met zorgvuldigheidseisen en voldoende veiligheid voor deelnemers, hun omgeving en de maatschappij.

Deelname aan de Proeftuin wil zeggen dat mensen hun wens voor de autonome route kenbaar maken, dat vrijwilligheid en wilsbekwaamheid worden getoetst en dat zij direct of op termijn de middelen krijgen verstrekt om in eigen regie hun leven op humane wijze te beëindigen. Ook kan dat dan in aanwezigheid van hun naasten om zo het stervensproces rustig en menswaardig te laten zijn.

Aan dit project is lange tijd gewerkt door veel mensen, daar zijn wij hun heel dankbaar voor. Ook is er input geleverd door organisaties als “De Einder” en de “NVVE” , die zeer waardevol zijn.

Uitgebreider informatie vindt u op deze pagina.

Back To Top