Skip to content
Word lid

Aanmelden voor de Proeftuin

Als CLW zijn wij bezig deze Proeftuin te realiseren, maar daarvoor zal nog het nodige gedaan moeten worden. Met name de aspecten “hulp bij zelfdoding en de verkrijgbaarheid van een laatstewilmiddel” zijn nog niet geregeld en vergen een stevige maatschappelijke en vooral politieke lobby.

Zoals je weet is zelfdoding niet verboden (hulp daarbij wel) en zijn er ook humane laatstewilmiddelen legaal verkrijgbaar. (kopen en handel in een middel als Natriumazide is niet verboden). Helaas werkt de politiek nog niet mee ruimte voor een dergelijke Proeftuin te maken. Maar wij geven niet op.

Als eerste hebben wij de Proeftuin nu gepresenteerd en gaan nu de politieke lobby starten.

Dat lobbyplan heeft als doel de politiek te bewegen deze Proeftuin mogelijk te maken. Voor de eerste planning gaan wij uit van een periode van ruim 2 jaar. Daarbij zullen wij alle mogelijk hulp nodig hebben.

Je begrijpt dat wij op dit moment nog geen compleet toelatingsproces kunnen starten voor de Proeftuin, maar wel de eerste stap; de voorregistratie. Die voorregistratie is geen 100% garantie dat je ook mee kan doen op het moment dat wij echt kunnen starten, maar helpt ons wel. De gegevens die wij registreren blijven uiteraard allen beschikbaar voor het bestuur van de CLW en worden aan niemand anders verstrekt.

Om een goed inzicht te krijgen verzoeken wij je dit formulier in te vullen zodat wij een helder overzicht krijgen van de mensen die willen meedoen.

Dank nogmaals voor je belangstelling en wij hopen snel te kunnen starten met de werkelijke Proeftuin.

Back To Top