Skip to content
Word lid

Mevrouw Terlaan

Mevrouw Terlaan staat model voor de Proeftuin. Aan de hand van dit fictieve personage wordt globaal duidelijk wat de Proeftuin inhoudt. De gedetailleerde uitwerking die verder op deze website en in het plan van aanpak volgt is dan veel minder abstract en begrijpelijker.

Mevrouw Terlaan is al wat ouder. Omdat zij zelf de regie wil hebben over haar levenseinde besluit zij mee te doen aan de Proeftuin Laatste Wil. Het aanmelden, met een duidelijke vragenlijst over haarzelf en haar situatie, ging gemakkelijk. Tegelijk is duidelijk dat het om een belangrijke zaak en een wilsbekwame afweging gaat.

Kort na haar aanmelding ontvangt mevrouw uitgebreide informatie over de Proeftuin en wordt haar gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarbij kan zij kiezen het laatstewilmiddel direct te ontvangen, of als ze er aan toe is. Zij kiest voor de tweede optie. Ook geeft zij aan welke personen bij haar eventuele overlijden aanwezig mogen zijn.

Het webinar over het wat en hoe van de Proeftuin bekijkt ze samen met haar dochter Heleen.

Na zes maanden krijgt zij bericht van de Proeftuin. Men wil weten hoe het met haar is, of zij er nog steeds hetzelfde over denkt en deel wil blijven nemen aan de Proeftuin. Dat bevestigt zij. Elke zes maanden zal hierover contact zijn met de Proeftuin.

In het volgende jaar verslechtert haar situatie. Negen maanden later besluit mevrouw Terlaan om het laatstewilmiddel te vragen. Na één telefoontje wordt toegezegd dat zij het middel zal ontvangen. Het zal persoonlijk bij haar afgeleverd worden. De volgende dag wordt er een afspraak met haar gemaakt om het middel persoonlijk af te leveren.

Op het afgesproken moment staat er een jongedame voor de deur. Zij komt namens de Proeftuin het middel afleveren. Mevrouw Terlaan laat haar ID-kaart zien om zichzelf te identificeren. Daarna volgt uitleg bij de kluis, die de grootte van een flink boek heeft. In de kluis zitten de verpakkingen met middelen en een hele duidelijke uitleg. Ook zijn er enkele formulieren toegevoegd die gebruikt kunnen worden als het zover is.

Samen met haar dochter bekijkt mevrouw Terlaan de video waarin uitgelegd wordt wat er in de kluis zit en hoe het gebruikt moet worden.

Daarna bespreekt mevrouw Terlaan alles met haar zoon Sjors en dochter Heleen. Zij vullen de benodigde papieren in. Zowel Sjors als Heleen zullen aanwezig zijn als mevrouw Terlaan het laatstewilmiddel inneemt. Sjors zal dat filmen.

Zij is er aan toe en neemt nog enkele dagen om afscheid te nemen, wat nu op een fijne manier kan gebeuren.

Dan is de dag aangebroken dat zij het middel zal innemen. Sjors en Heleen zijn er. Mevrouw zal de middelen in haar bed innemen. De documenten, de kluis en alle verpakkingen worden op haar nachtkastje gelegd.

Sjors zal met zijn telefoon filmen dat zijn moeder het middel inneemt. Ze nemen afscheid.

Dan start Sjors met filmen, moeder roert het poeder door een halfvol glas water en drinkt dit vervolgens achter elkaar op, zittend op de rand van het bed. Dan gaat ze liggen en wordt al snel suf, waarna zij in coma raakt.

Ruim een uur later is mevrouw Terlaan overleden, het is rustig verlopen.

Sjors en Heleen troosten elkaar en bellen de huisarts. Die komt, ziet een rustige omgeving en stelt vast dat mevrouw Terlaan overleden is. Dochter en zoon melden dat zij het laatstewilmiddel van de Proeftuin gebruikt heeft. De dokter legt uit dat er dan nog een andere dokter moet komen.

Hij belt deze en de tweede arts arriveert een half uur later. Het is een forensisch geneeskundige. Zij bekijkt de mond van moeder, ziet dat deze verkleurd is en weet dat mevrouw Terlaan inderdaad is overleden als gevolg van het proeftuin-laatstewilmiddel. Op het nachtkastje treft zij de juiste formulieren aan. Dit betekent dat zij de Officier van Justitie kan bellen die al snel verklaart dat het allemaal in orde is.

Het lichaam van mevrouw wordt vrijgegeven, waarna Heleen en Sjors de uitvaartverzorger bellen. Ze maken de afspraak dat deze kan komen om moeders lichaam te verzorgen. Dochter en zoon vullen ondertussen samen het laatste formulier in waarmee aan de Proeftuin duidelijk gemaakt wordt dat moeder overleden is, en hoe dit verliep. Het formulier en de video worden naar het kantoor van de Proeftuin gestuurd.

Het is een bijzondere dag waarop moeder geheel in eigen regie, vredig overleden is.

Back To Top