Ga naar hoofdinhoud

“Het is zo fijn me niet te hoeven verdedigen, geen opgetrokken wenkbrauwen te zien wanneer ik mijn wens uit”. “Er komt veel meer bij kijken dan ik dacht. Gelukkig weten we samen meer dan ik alleen”. “Ik vond het moeilijk er met mijn kinderen over te beginnen. Door de ervaringen van anderen te horen, durfde ik het wel bij hen aan te kaarten”.
Zomaar wat uitspraken van deelnemers van een huiskamergroep. Het geeft aan dat huiskamergesprekken waardevol zijn én ook als heel prettig worden ervaren.

Een huiskamergesprek is een gesprek over essentiële zaken rondom een zelfgekozen levenseinde.
Een huiskamergroep is primair een plaats waar mensen met elkaar van gedachten wisselen over wat ‘dood in eigen regie’ voor hen betekent. Het is bij uitstek een gelegenheid om vrijuit en veilig te spreken over alle vragen die je kan hebben wanneer je nadenkt over je levenseinde en daarbij zelf de regie wilt houden. Iedereen zit met vergelijkbare vraagstukken. Het zijn vertrouwelijke gesprekken waarbij respect voor ieders zienswijze voorop staat.

‘Dood in eigen regie’ is geen impulsieve dood maar een weloverwogen keuze. Daar zit een verantwoordelijkheid aan vast. Bij een weloverwogen keuze past zorgvuldig handelen waar vragen en afwegingen bij horen.
De CLW biedt met de huiskamers de mogelijkheid om deze gezamenlijk te onderzoeken. Leden kunnen met elkaar in veiligheid en openheid van gedachten wisselen over wat ‘dood in eigen regie’ met zich meebrengt. De groepsgrootte is niet beperkt. De richtlijn is vijf of zes personen. Alle leden van de CLW zijn welkom, eventueel met introducé.

Als supportgroep willen we ons ervoor inzetten dat deze huiskamergroepen op een zorgvuldige en veilige manier kunnen draaien. De supportgroep bestaat uit vier gedreven leden die zich sterk maken voor een goede ontwikkeling van de huiskamergroepen. We steunen op verschillende manieren de mensen die deze groepen begeleiden. Nieuwe gespreksleiders bieden we een introductieprogramma en ook bij de gevorderden blijven we beschikbaar voor vragen die voorbijkomen.

Voor alle duidelijkheid: de huiskamergesprekken kunnen helpen om eigen afwegingen te verhelderen. Het is een misverstand dat de huiskamer de plaats is waar laatstewilmiddelen worden verstrekt. ‘Dood in eigen regie’ blijft altijd een individuele en autonome keuze.

Als supportgroep zijn wij heel benieuwd naar ervaringen van deelnemers. Wanneer u die met ons wilt delen bent u van harte daartoe uitgenodigd. U kunt uw reactie sturen naar:
clwhuiskamergesprek@laatstewil.nu

Back To Top