Skip to content
Word lid

Bij de start van de huiskamergesprekken was het doel om leden de gelegenheid te bieden met elkaar te praten over alles wat hen bezighoudt rond sterven in eigen regie. Daaronder viel van begin af aan ook het delen van informatie over laatstewilmiddelen, de voorzorgen daaromheen, de voorbereiding van naasten, het gebruik en ook de verkrijgbaarheid. Sterven in eigen regie noemen we ook wel ‘de autonome route’. Een persoon kiest zelf en handelt zelf. Ook bij de opzet van de huiskamergesprekken stond autonomie voorop. Er werd weliswaar informatie gedeeld, maar alle daaruit voortvloeiende keuzes en acties zijn aan de persoon zelf, daar gaat de CLW niet over en daar faciliteert de CLW niet in.

Door de wijze waarop de huiskamergesprekken zich ontwikkelden, lijkt er echter in de loop van de tijd een schaduwcircuit te zijn ontstaan. Dat staat elders in deze nieuwsbrief te lezen. Om die reden zijn de huiskamergesprekken medio 2021 stilgelegd.

Tegelijkertijd bestaat bij onze leden nog steeds de behoefte om te praten over alles rondom sterven in eigen regie. Bij de coöperatie bestaat de behoefte om informatie daarover te delen en om de leden die dat willen met elkaar in contact te brengen.
Daarom heeft het bestuur een Werkgroep Ledengesprek gevormd. Deze werkgroep is gevraagd een nieuwe opzet voor de gesprekken te ontwikkelen waarbij op voorhand de verdenking van het daadwerkelijk verstrekken van laatstewilmiddelen uitgesloten is. Dat is geen gemakkelijke vraag, de werkgroep zal daarom waarschijnlijk enige tijd nodig hebben.

Hebt u suggesties die de werkgroep mee kan nemen? Stuur die dan naar [email protected] onder vermelding van ‘Ledengesprek’.

Back To Top