Skip to content
Word lid

‘Ik zou niet over mijn eigen dood kunnen beslissen?’

Emeritus professor Dick Swaab, arts, neurobioloog

Bij mijn conceptie is mij niets gevraagd; betreffende mijn levenseinde wil ik zelf alle keuzevrijheid hebben, onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van ziekten.

Het levenseinde roept vele ingewikkelde vragen op. Over de behandelbaarheid van een ziekte en de kwaliteit van leven daarbij. En natuurlijk over de eigen perceptie van ondraaglijk lijden bij hersenziekten zoals Alzheimer.

Juist omdat die vragen lastig zijn, dienen we ze open te bespreken. Ik doe dat zelf vanuit mijn opvatting dat de verantwoordelijkheid voor het eigen levenseinde allereerst bij jezelf ligt. Dan kan vervolgens een ieder het levenseinde inrichten naar eigen wensen, opvattingen en overtuigingen.

Wat mij terugbrengt bij onze keuzevrijheid.

Lees het uitgebreide interview met Dick

Een menselijk levenseinde als recht voor iedereen.
Denkt u er ook zo over?
Laat weten dat u het met ons eens bent en word supporter!
Back To Top