Skip to content
Word lid

Coöperatie Laatste Wil (CLW) streeft ernaar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. De CLW kan echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. De CLW kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. CLW accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Coöperatie Laatste Wil kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Op de website kan via hyperlinks worden verwezen naar websites van derden waarop CLW geen invloed heeft. CLW kan daarom geen garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internet publicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Back To Top