Skip to content

Laatste Wil Manifest

Tweederde tot driekwart van de Nederlandse bevolking is vóór een levenseinde in eigen regie: een menselijk en waardig einde op een zelfgekozen moment.

Hoewel zelfbeschikking in Europa een mensenrecht is, mag u in Nederland niet zelf over uw eigen levenseinde beschikken. U heeft toestemming van de dokter nodig. Krijgt u die om welke reden dan ook niet, rest u de keuze tussen een ongewenste manier van leven en/of een ongewenste manier van doodgaan.

Laatste Wil vindt dit niet te rijmen met de huidige maatschappelijke opvattingen en meent dat de discussie over het levenseinde in eigen regie toe is aan herijking. De uitgangspunten hiervoor vatten we samen in dit Laatste Wil Manifest.

Niemand is voor een onmenselijke dood. Een menselijk einde is een recht voor iedereen.

Als u het mooi genoeg vindt, moet een humaan werkend laatstewilmiddel beschikbaar zijn als u daarom vraagt.

Kwetsbare mensen moeten worden beschermd. Alle anderen mogen hun rechten in volle vrijheid uitoefenen.

Wie twijfelt aan het leven verdient liefde en hulp. Wie niet meer twijfelt ook.

Zelfbeschikking geeft toekomstperspectief: de optie op een ruim van te voren en goed geregeld humaan levenseinde.

Anderen zijn er om naar jou te luisteren, u bij te staan en jou te adviseren. Maar uiteindelijk heeft u het laatste woord.

Door open en constructieve discussies vinden we de juiste oplossingen voor de maatschappelijke zorgen rond zelfbeschikking.

Maatschappelijke wensen door een ruime meerderheid geuit, verdienen een zorgvuldige proef onder wetenschappelijke begeleiding.

Het politieke debat over zelfbeschikking loopt inmiddels een generatie achter op de actuele opvattingen in de samenleving. Hoogste tijd voor een update.

Of het nu gaat om de waarde van het leven of over zelfbeschikkingsrecht, iedereen heeft gelijk. Niemand dringt een opvatting op aan een ander.

Back To Top