Skip to content
Word lid

Beste leden,

Graag willen wij, actieve leden, het huidig bestuur een hart onder de riem steken. De aankondiging van het OM het huidige bestuur te willen gaan vervolgen is bij ons allen hard aangekomen. Het OM heeft bekend gemaakt bestuursleden te gaan vervolgen wegens deelname aan een criminele organisatie en het verstrekken van een zelfdodingsmiddel.

Het bestuur heeft nimmer buiten de wettelijke kaders gehandeld. Het voerde enkel het gesprek over een autonome route. De nood onder veel mensen is hoog, de inzet is gericht op de legitieme beschikbaarheid van een humaan middel om te mogen sterven en niet de verstrekking ervan. Een aantal leden van de CLW en de Coöperatie hebben zich ingezet om dit onrecht aan te vechten. Op 10 oktober jl. is de Nederlandse Staat aangeklaagd op het onrechtmatig handelen naar haar burgers ofwel het niet mogelijk maken van zelfbeschikking.

Wij hebben in Nederland weinig tot niets te zeggen over ons eigen levenseinde. De landsadvocaat bepleitte dat niemand wordt gestraft die zichzelf om het leven heeft gebracht maar dat bijstand van dierbaren nu eenmaal wettelijk niet is toegestaan. Zij gaf aan dat de overheid het niet alle burgers naar de zin kan maken. Een beroep doen op de euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), waar de burger echter geen enkel recht aan kan ontlenen, wordt als afdoende geschetst. De euthanasiewetgeving pleit artsen die aan alle zorgvuldigheidseisen hebben voldaan en euthanasie hebben verleend ‘vrij van vervolging’. Door de complexiteit van de regelvoering en andere (persoonlijke) overwegingen is een aanzienlijke groep artsen niet bereid zich op dit pad te begeven. Euthanasie is geen recht maar een gunst.

In Duitsland en Oostenrijk zien we dat de wetgeving op dit onderwerp meegaat met de wens van de meerderheid van de bevolking. In Nederland zien we dat wetgeving uit 1886 en geloofsovertuigingen zwaarder wegen dan autonomie en vrijheid van het individu.

Naar verwachting zal de rechtbank op 14 december uitspraak doen en wordt duidelijk of alles bij het oude blijft of dat er kans is om mee te gaan met de veranderende maatschappelijke opvattingen.

Natuurlijk raken wij niet uitgesproken over dit onderwerp, maar doel van dit schrijven is om onze onvoorwaardelijke steun uit te spreken voor de bestuursleden die nu op zo’n minne wijze door het OM worden benaderd en zo ook worden gecriminaliseerd. Wij staan volledig achter de missie van de CLW en met uw steun zetten wij deze strijd voort. Zeggenschap over eigen leven en dood, een autonome en zelfgekozen route wat een waardig sterven mogelijk maakt, staan hoog in ons vaandel.

Actieve leden en beoogd nieuwe bestuurders,

Cunera Brugman, Rob van Doorn en Frits Spangenberg

Bent u het eens of oneens met de inhoud van dit artikel?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top