Skip to content
Word lid

Voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart krijgen we veel verzoeken voor een stemadvies. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Bij het maken van een keuze in het stemhokje zijn er afwegingen voor allerlei onderwerpen, zoals milieu, economie, coronabeleid of migratie.

Voor veel leden van de CLW is zelfbeschikking ook een (heel) belangrijk thema. Maar, hoewel de meeste politieke partijen positief zijn over euthanasie (de dokter beslist), spreken ze zich nog niet uit over een situatie waarbij mensen in eigen regie kunnen beslissen over hun levenseinde en beschikken over een laatstewilmiddel om dat zelf uit te voeren.

Voor wat dat laatste betreft, zijn er wel wat overwegingen die leidend kunnen zijn voor het uitbrengen van een stem:

  • De VVD is in alle peilingen veruit de grootste partij.
  • De PVV is in de peilingen de tweede partij. Maar veel partijen hebben uitgesproken dat zij na de verkiezingen niet met de PVV willen samenwerken.
  • De PvdA, GroenLinks en SP hebben afgesproken dat geen van hen alleen aan een coalitie zal deelnemen. Als dat aan de orde komt, zullen minstens twee van deze drie partijen gezamenlijk deelnemen.
  • De Partij voor de Dieren heeft standpunten die het dichtst bij de visie van de CLW liggen. Maar al staat deze partij nu open voor regeringsdeelname, de kans dat zij als vijfde of zesde partij deel zal nemen aan een coalitie is klein.

De twee meest waarschijnlijke uitkomsten na de verkiezingen zijn:

  1. Voortzetting van de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU. Zo’n coalitie zou kunnen steunen op ongeveer 79 zetels in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heeft deze coalitie met 32 zetels geen meerderheid.
  2. Een coalitie waarbij de CU wordt ingewisseld voor PvdA en GroenLinks. Zo’n coalitie zou in de Tweede Kamer steunen op 98 zetels en op een ruime meerderheid van 42 zetels in de Eerste Kamer.

Wanneer eerstgenoemde coalitie van VVD/CDA/D66/CU wordt voortgezet, is de kans groot dat de CU opnieuw veranderingen op het gebied van zelfbeschikking gaat blokkeren. Vanuit dat perspectief is de beste keuze om niet te stemmen voor VVD, CDA, D66 of CU, omdat een stem op een van deze partijen de kans groter maakt dat deze coalitie wordt voortgezet.

Wat zijn de alternatieven?

  • De PVV heeft veel aanhang, ook bij leden van de CLW. Maar de PVV zal niet deelnemen aan een regering en heeft ook weinig aandacht voor de thema’s die voor de CLW belangrijk zijn.
  • Het Forum voor Democratie is uiteen gevallen. Deze partij lijkt in de volgende jaren geen grote rol van betekenis te vervullen.
  • De SP heeft een sterke focus op de gezondheidszorg. Zelfbeschikking komt in de denkwijze van deze partij niet aan bod.
  • De PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren staan enigszins open voor zelfbeschikking en voor het debat over dit thema.

Wat ons gemeenschappelijke doel betreft, lijkt een stem op een van de drie laatste partijen dus de beste keus.

Back To Top