Ga naar hoofdinhoud

Portugal wordt het vierde land in Europa waar euthanasie mogelijk wordt. Een nieuwe wet zorgt ervoor dat mensen van boven 18 jaar hulp krijgen om te sterven.

Er moet sprake zijn van een terminale ziekte en ondraaglijk lijden en de stervende moet wilsbekwaam zijn. Alleen ingezetenen kunnen toestemming krijgen voor euthanasie. Dit is om te voorkomen dat mensen uit het buitenland er speciaal voor naar Portugal reizen.

De wet was ingediend door de linkse partij BE en werd in het parlement aangenomen met 136 stemmen voor en 78 tegen. “Met deze goedkeuring heeft het parlement waardigheid toegevoegd aan onze democratie”, zei het kamerlid dat het wetsvoorstel indiende.

Er was ook kritiek op de wet. De rechtse oppositiepartij PSD wijst erop dat er nu, door de coronapandemie, grote ongerustheid heerst onder de mensen over kwesties van leven of dood. In een brief aan het parlement betoogden bestuurders van een aantal zorginstellingen dat de goedkeuring van euthanasie getuigt van een gebrek aan respect voor al die mensen.

Spanje

Met een meerderheid van 198 stemmen voor en 138 stemmen tegen heeft het Spaanse Congres een wet aangenomen die gezien kan worden als de eerste stap op weg naar een euthanasiewet in Spanje. Het is nu aan de Senaat om te beslissen over het voorstel, waarschijnlijk in de eerste maanden van 2021.

Indien de Spaanse senatoren de tekst definitief goedkeuren, kan deze al in het voorjaar van 2021 in werking treden. Daarna is een periode van drie maanden nodig tussen de officiële publicatie van de Spaanse wet en de inwerkingtreding ervan. Hiermee zou Spanje na Nederland, België en Luxemburg het vijfde Europese land worden dat door artsen uitgevoerde euthanasie legaliseert.

Genoemde wet dient om de weg vrij te maken voor een aanpassing aan de strafwet zodat de arts die meehelpt met een vrijwillige levensbeëindiging niet meer strafbaar is, Patiënten met een ernstige en ongeneeslijke ziekte krijgen dan het recht om op waardige wijze te sterven in een gezondheidscentrum, ziekenhuis of thuis, maar altijd na beraadslaging en onder controle van een speciale commissie. Ook moeten zij hun wil om te sterven op twee verschillende momenten in het proces aangeven en bevestigen. De kosten van euthanasie worden gedekt door de Spaanse sociale zekerheid.

De conservatieve en rechtse partij Partido Popular spreekt over een mislukking van het gezondheidssysteem en van de samenleving. Volgens de extreemrechtse partij Vox is de wet een tragedie voor Spanje en dwingt de staat de patiënten dood te gaan. Beide partijen pleiten voor een verruiming van de palliatieve zorg als alternatief voor euthanasie, maar de overige politieke partijen vinden dit niet meer genoeg.

De liberale partij Ciudadanos stond dit keer aan de kant van de coalitieregering en bekritiseert de rechtse en extreemrechtse partijen voor hun standvastige en oubollige opstelling, iets waarvan ze ook blijk gaven bij de discussie over de abortuswet, het homohuwelijk en het adoptierecht voor gays.

De socialistische PSOE-partij wijst erop dat het te allen tijde gaat om een wet waarbij de staat niets oplegt of verplicht aangezien euthanasie een autonome beslissing van de patiënt is en zal blijven.

Back To Top