skip to Main Content

In de oudheid was een forum een marktplein in het centrum van een oude Romeinse stad. Dat plein groeide uit tot het maatschappelijke en politieke hart van de stad.
In de huidige tijd is een forum niet veel anders. Het debat wordt nu digitaal gevoerd via het internet. De afgelopen maanden is gewerkt aan een forum waarin leden onderling van gedachten kunnen wisselen. Wij hopen dat dit forum in de loop van deze maand van start kan gaan.

Het Forum zal alleen toegankelijk zijn voor leden van de CLW. Ze kunnen onderwerpen aandragen waarover ze met andere leden in gesprek willen gaan. Daarnaast kunnen leden in open of besloten groepen van gedachten wisselen en fungeert het Forum als een digitale versie van de huiskamergesprekken. Tenslotte is er de mogelijkheid om ervaringsverhalen te publiceren.

Het Forum wordt begeleid door een groep van twintig moderatoren. Voor hen is een belangrijke taak dat de grenzen van de wet worden gerespecteerd. Daarvoor is een document van gebruikersvoorwaarden opgesteld. Aan alle leden die deelnemen aan het Forum wordt gevraagd om die voorwaarden in acht te nemen.

Back To Top