Skip to content
Word lid

Voor de Raad van Toezicht (RvT) van de Coöperatie en Stichting Steunfonds Laatste Wil zijn wij op zoek naar twee enthousiaste en verbindende toezichthouders met affiniteit met maatschappelijke organisaties

De RvT van de Coöperatie en Stichting Steunfonds Laatste Wil heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in relatie tot de doelstellingen en beleidsplan. Ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar twee leden waarvan een beoogd voorzitter.

Voor de Raad van Toezicht zoeken wij kandidaten die:

  • Enthousiast en verbindend zijn;
  • Beschikken over ruime bestuurlijke kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden;
  • Bij voorkeur bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in het maatschappelijk middenveld/goede doelen organisatie/vrijwilligersorganisaties hebben;
  • Een antenne hebben in de samenleving;
  • Het een uitdaging vinden om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de Coöperatie en Stichting Steunfonds;
  • Voor één van de kandidaten is het een pre als deze beschikt over kennis van het Europese verdragsrecht;
  • Van de beoogd voorzitter wordt sensitiviteit gevraagd ten aanzien van samenwerking tussen beide organisaties en individuele bestuurders die zich in een transitiefase bevinden;
  • 1 tot 2 dagen per maand beschikbaar te hebben voor het lidmaatschap van de RvT.

In de profielschets treft u nadere informatie aan over de Coöperatie, Stichting Steunfonds, de Raad van Toezicht en het gewenste profiel van de twee nieuwe leden.

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid of beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht van de Coöperatie en Stichting Steunfonds? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Hendrien Witte, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: [email protected] o.v.v. ref. nr. 59039.

Back To Top