Skip to content
Word lid

‘Over morele kwesties doen we hier altijd jaren’

Terwijl buiten acrobatische toeren worden uitgehaald voor de podiumopbouw van het Vrijheidsconcert aan de Amstel, drinken we binnen thee uit Peter Rabbit kopjes bij Hedy d’Ancona, vooraanstaand PvdA-politica en grande dame van de emancipatie. We zijn benieuwd naar haar mening over een waardig levenseinde in eigen regie. In 2012 maakte ze deel uit van Uit Vrije Wil, een groep bekende Nederlanders die zich beijverde voor de legalisatie van hulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. Hun burgerinitiatief Voltooid Leven kreeg in korte tijd meer dan 100.000 steunbetuigingen zodat het in de Tweede Kamer besproken werd. Door hun toedoen is er nu het wetsvoorstel Voltooid Leven van D66 dat waarschijnlijk dit najaar ingediend gaat worden, als het tenminste niet in een la blijft liggen.

Hedy: “Ik heb er weinig fiducie in dat deze wet er komt onder dit kabinet met fundamentalistische christenen. Het kabinet zit op de lijn dat het ervaren van een voltooid leven valt te voorkomen. Er worden miljoenen gestoken in het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en het vergroten van zelfredzaamheid. Het lijkt me zinniger om de bezuinigingen in de thuiszorg ongedaan te maken”. Het huidige onderzoek van de regering naar de groep mensen die van een wet voltooid leven gebruik zou maken, ziet ze als een vorm van rekken. Zo hoeft Den Haag in deze kabinetsperiode die formeel loopt tot 2021 geen beslissing te nemen. “Maar”, zegt ze berustend, “over morele kwesties doen we hier altijd jaren, denk maar aan de euthanasiewet of de abortuswet”.

Lees het uitgebreide interview met Hedy

Een menselijk levenseinde als recht voor iedereen.
Denkt u er ook zo over?
Laat weten dat u het met ons eens bent en word supporter!
Back To Top