Skip to content
Word lid

Ellen van der Bliek

Het was een jaar vol tumult voor de CLW. Nog nooit was er In de media zoveel aandacht voor sterven in eigen regie als in het afgelopen jaar. En eigenlijk is dat goed nieuws. We kunnen er niet meer omheen: doodgaan hoort bij het leven en dient besproken te worden en goed geregeld. We kunnen ook niet meer om de cijfers heen. Al jarenlang vinden Nederlanders – ca. 66 tot 74% – dat zij het zélf voor het zeggen hebben. Ook de politiek kan hier niet meer omheen. Al doen sommige politieke partijen nog zo hun best om verdeeldheid te zaaien en die te blijven cultiveren. Het huidige coalitieakkoord bepaalt dat over medisch-ethische zaken vrij gestemd zal worden “want de mening in de samenleving is hierover verdeeld”. Maar dat laatste is een onjuiste stelling. De kloof zit nu juist tussen wat de Nederlander wil en wat de politiek niet wil horen.

Op basis van religie is een kleine minderheid voorstander van langdurig lijden via Gods wegen. Dat mag. Wat zo langzamerhand niet meer mag en onacceptabel wordt, is dat daarmee de overgrote meerderheid het recht wordt ontnomen om zelf te mogen beslissen en beschikken over het eigen levenseinde. Dat is niet verdedigbaar noch houdbaar en zeker niet democratisch.

Wat gebeurde zoal bij de CLW?

Eigenlijk teveel om op te noemen. Hieronder volgt een kleine greep uit de belangrijkste nieuwsfeiten. De meeste publicaties zijn terug te vinden op onze website onder: kranten, radio & tv.

Op 9 april 2021 was de aftrap van het Laatste Wil Proces. De CLW plus dertig mede-eisers dagen de Staat der Nederlanden. Inzet is de legalisering van humane laatstewilmiddelen voor wie daarom vraagt en opheffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Dit was tevens de start van de LW Proces campagne. Door de advertenties die wij in de verschillende magazines plaatsten, ontstond er spontaan enorm veel redactionele aandacht in diverse bladen. Daar waren we buitengewoon blij mee.

De Volkskrant besteedde aandacht aan Marjolein. Een mooie jonge vrouw met een bipolaire stoornis die middel X had weten te bemachtigen en daaraan overleed. En uiteraard is CLW dan bij voorbaat ‘schuldig’. De Volkskrant plaatste dit artikel op Facebook. En tot ons genoegen blijkt dan dat lezend Nederland uitstekend in staat is zaken genuanceerder te zien dan ze worden gepresenteerd. (Voor Facebookers, lees hier de commentaren)

Daarna werd Alex S. gearresteerd en later Wim van Dijk die in Op1 uitleg geeft. De CLW heeft inmiddels besloten de huiskamergesprekken stop te zetten. Bestuursleden Jos van Wijk en Petra de Jong worden aangehouden en verhoord. Wouke van Scherrenburg en Barbara van Beukering maken hun ongenoegen hierover luid en duidelijk kenbaar op televisie en radio. Jos geeft met advocaat Tim Vis uitleg bij Op1. Later worden de overige bestuursleden verhoord.

Boudewijn Chabot haalt in een opiniestuk uit naar middel X. In zijn artikel staan 21 onjuistheden en pertinente onwaarheden en de NRC besluit tot rectificatie. Philip Nitschke pareert het een en ander in zijn blog. En ook de Volkskrant plaatst een artikel over de werking van middel X. Wij besluiten na deze gedramatiseerde fabels over te gaan tot het benoemen van de feiten.

Wat leert ons dit?

Een belangrijke conclusie die we kunnen trekken uit al deze media-aandacht is dat sterven in eigen regie steeds meer bespreekbaar wordt en urgent. En wat ons betreft: besproken móet worden en op de politieke agenda hoort te staan. Het is een onderwerp dat ertoe doet en voor iedereen belangrijk is.

Bovendien werd de CLW extra gemotiveerd. Met name door de manier waarop het OM met ons bestuur omgaat. We zijn dus aan de slag gegaan met een nieuwe campagne voor dit jaar. We schreven een Laatste Wil Manifest en hebben een indrukwekkende lijst met ambassadeurs aan ons kunnen binden, die – samen met de ambassadeurs van het Laatste Wil Proces – een gezicht en stem geven aan waar wij voor staan. Met onze Manifestcampagne doen mee: Alexander Pechtold, Hedy d’Ancona, Karin Spaink, Marianne Verhoeven, Catherine Keyl en Cornald Maas. We zijn hier enorm blij mee! En we weten het bijna zeker: we gaan hier beslist nog een aantal dapperen aan toevoegen. Want zoals Marian Mudder ons per mail meldde: “Ik blijf meedoen, want het is gewoon té belangrijk”.

En hoe staat ons ledental er voor? Uitstekend! In 2021 groeide het van 23.850 naar 27.400 leden en we hebben inmiddels (incl. leden) 36.440 supporters. Dit aantal neemt met de dag toe. En we zijn strijdbaarder dan ooit!

Back To Top