Skip to content
Word lid

Op vrijdag 9 april 2021 bracht de Coöperatie Laatste Wil (CLW) samen met 29 eisers een dagvaarding uit tegen de Staat der Nederlanden. Inzet is de vraag of de overheid haar burgers een menselijk levenseinde in eigen regie mag onthouden.

Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) hebben wij als burger het recht op zelfbeschikking. Dat recht is onverkort van toepassing op het eigen levenseinde. We hebben daarmee recht op middelen die een menselijk levenseinde mogelijk maken op het moment dat we daaraan toe zijn. Die beslissing moeten we samen met en na goede raad van onze dierbaren mogen nemen.

Maar de Nederlandse overheid maakt dit onmogelijk. Dat gebeurt onder andere doordat de overheid hulp bij zelfdoding strafbaar stelt, aantoonbaar de toegang tot een veilig laatstewilmiddel blokkeert, weigert om met het bestuur van de CLW in gesprek te komen en betrokkenen vervolgt en naasten criminaliseert wanneer zij hulp verlenen. Het zelfbeschikkingsrecht is hiermee een schijnrecht.

De aanhang van leden, donateurs of supporters van de CLW is inmiddels gegroeid tot 45.000. Van Nederlanders ouder dan 18 jaar is driekwart voorstander van het recht om zelf te kunnen beschikken over hun levenseinde. Daarvoor willen ze een laatstewilmiddel kunnen krijgen, al dan niet onder voorwaarden. De politiek lijkt zich nog niet te willen branden aan dit onderwerp.
De inzet van het Laatste Wil Proces is om aan de rechter te vragen of de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt. Indien de rechter de CLW in het gelijk stelt, is de politiek aan zet. Dat zou een belangrijke stap zijn om na dertig jaar eindelijk weer de vragen van Huib Drion op tafel te brengen.

De mondelinge behandeling van het Laatste Wil Proces zal plaatsvinden op maandag 10 oktober 2022 om 9.30 uur in een van de zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

Wij hopen dat veel leden zich op die dag manifesteren door aanwezig te zijn in de rechtszaal (beperkte ruimte) of op het Malieveld. Als u thuis blijft, kunt u de zitting volgen via een livestream.

10 oktober a.s. is de gelegenheid om ons te laten zien! Alle leden hebben een week geleden een e-mailbericht waarmee ze zich kunnen aanmelden voor het fysiek of via internet bijwonen van de zitting. Als u de link niet meer kunt terugvinden: over een week sturen wij nog een herinnering aan leden die nog niet hebben gereageerd.

Back To Top