Skip to content
Word lid

Vanaf 8 april verplaatst de strijd voor het recht op een humaan, zelfgekozen levenseinde zich naar de rechtszaal. Een uitgelezen kans om de politiek, wetgeving en rechtsstaat wakker te schudden dat zelfbeschikking geen strafbaar feit zou moeten zijn. We moeten er een recht van maken, geen rechtszaak.

Het Openbaar Ministerie vervolgt twee oud-bestuursleden (Jos van Wijk en Petra de Jong) en vijf leden van de CLW wegens verdenking van deelneming aan een criminele organisatie, gericht op het verstrekken van laatstewilmiddelen en/of hulp bij zelfdoding.

Op 8 april vindt de eerste zitting plaats. In totaal staan er acht zittingsdagen gepland: op 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22 en 23 april. De zittingen starten om 9:15 uur.

De inhoudelijke behandeling vindt in de eerste week plaats. Wegens grote belangstelling wordt deze gelivestreamd. Op dinsdag 16 en donderdag 18 april zijn de pleidooien.

Een unieke kans

Coöperatie Laatste Wil maakt zich al jaren hard voor het recht op een humaan levenseinde in eigen regie, zonder tussenkomst van een arts. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van onze Proeftuin, het delen van informatie en het uitoefenen van juridische en politieke druk. We verwelkomen de kans die de zitting ons biedt om te laten zien dat dit alles doen binnen de kaders de wet. Die wet kun je namelijk alleen veranderen wanneer je je eraan houdt.

Onze missie is dat wij in Nederland baas over ons eigen sterven worden. Miljoenen Nederlanders willen namelijk zelf beschikken over hun leven én dood. Hoe meer mensen zich hierover uitspreken, hoe beter onze kansen worden om ook de politiek hiervan te overtuigen en echte verandering te bewerkstelligen. Ook deze rechtszaak helpt daarbij.

Onze reis #volgdezittingsdagen

We hebben het volste vertrouwen in een goede afloop en grijpen deze kans om dichter bij verandering te komen met beide handen aan. Wij staan achter Jos en Petra. Volgt u onze reis naar de zittingsdagen? Op onze Facebookpagina houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen en reacties op de rechtszaak.

Steun ons

Door lid te worden, zegt u ja tegen een menselijk levenseinde. Voor slechts 15,– euro per jaar. Hiermee steunt u de activiteiten van de Coöperatie, blijft u op de hoogte en kunnen wij blijven strijden voor de autonome route. Word hier lid. Doneert u liever éénmalig dan kan dat via NL27 RABO 0318 2231 04. Alvast bedankt voor uw hulp.

 

 

Back To Top