Ga naar hoofdinhoud

Laatste Wil Manifest

Tweederde tot driekwart van de Nederlandse bevolking is vóór een levenseinde in eigen regie: een menselijk en waardig einde op een zelfgekozen moment.

Hoewel zelfbeschikking in Europa een mensenrecht is, mag je in Nederland niet zelf over je eigen levenseinde beschikken. Je hebt toestemming van de dokter nodig. Krijg je die om welke reden dan ook niet, rest je de keuze tussen een ongewenste manier van leven en/of een ongewenste manier van doodgaan.

Laatste Wil vindt dit niet te rijmen met de huidige maatschappelijke opvattingen en meent dat de discussie over het levenseinde in eigen regie toe is aan herijking. De uitgangspunten hiervoor vatten we samen in dit Laatste Wil Manifest.

Niemand is voor een onmenselijke dood. Een menselijk einde is een recht voor iedereen.

Als jij het mooi genoeg vindt, moet een humaan werkend laatstewilmiddel beschikbaar zijn als je daarom vraagt.

Kwetsbare mensen moeten worden beschermd. Alle anderen mogen hun rechten in volle vrijheid uitoefenen.

Wie twijfelt aan het leven verdient liefde en hulp. Wie niet meer twijfelt ook.

Zelfbeschikking geeft toekomstperspectief: de optie op een ruim van te voren en goed geregeld humaan levenseinde.

Anderen zijn er om naar jou te luisteren, je bij te staan en jou te adviseren. Maar uiteindelijk heb jij het laatste woord.

Door open en constructieve discussies vinden we de juiste oplossingen voor de maatschappelijke zorgen rond zelfbeschikking.

Maatschappelijke wensen door een ruime meerderheid geuit, verdienen een zorgvuldige proef onder wetenschappelijke begeleiding.

Het politieke debat over zelfbeschikking loopt inmiddels een generatie achter op de actuele opvattingen in de samenleving. Hoogste tijd voor een update.

Of het nu gaat om de waarde van het leven of over zelfbeschikkingsrecht, iedereen heeft gelijk. Niemand dringt een opvatting op aan een ander.

hedy d’ancona

Hedy betreurt het dat het verstrekken van een laatstewilmiddel niet door kon gaan en vindt dat dit beschikbaar moet zijn.
Lees interview

Catherine Keyl

In mijn TV-programma's heb ik altijd het belang van discussie willen benadrukken.
Lees interview

Cornald maas

Ik ondersteun Laatste Wil van harte omdat ik graag de regie houd over mijn eigen leven.
Lees interview

Alexander Pechtold

Ook oud politicus Alexander vindt dat de politiek een duwtje nodig heeft.
Lees interview

Marianne Verhoeven

Marianne is ernstig ziek en wil heel graag dat een waardig levenseinde voor iedereen bereikbaar wordt.
Lees interview

Karin Spaink

Mijn moeder was altijd voorstander van euthanasie en het recht op een zelfgekozen levenseinde.
Lees interview

Barbara van Beukering

Een jaar geleden verscheen mijn boek Je kunt het maar één keer doen, een persoonlijke zoektocht naar sterven.
Lees interview

Gijs de Lange

De dood is onafwendbaar. Gelukkig zit onze psychologie zo in elkaar dat ik daar niet de hele dag aan hoef te denken.
Lees interview

Petra Laseur

Ik weet niet meer sinds wanneer, maar al heel lang denk ik: ‘Ik wil niet ouder worden dan 75.’ Dat vind ik een mooie leeftijd.
Lees interview

Hanneke Groenteman

Hanneke Groenteman praat zo veel mogelijk over het levenseinde in eigen regie met vrienden en familie.
Lees interview

Marian Mudder

Een menselijk einde is voor iedereen een wenselijk einde. Daar kunnen we het met z'n allen over eens zijn.
Lees interview

Wouke van Scherrenburg

Ik ben lid geworden omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat je naast de regie over je leven ook zeggenschap hebt over je eigen dood.
Lees interview

Loes Luca

Ik ben lid geworden van Laatste Wil omdat ik graag zelf wil kunnen beslissen wanneer mijn mooie leven mooi genoeg is geweest.
Lees interview

Dick Swaab

Bij mijn conceptie is mij niets gevraagd; betreffende mijn levenseinde wil ik zelf alle keuzevrijheid hebben.
Lees interview
Back To Top