Skip to content
Word lid

De afgelopen weken konden Nederlanders meedoen aan een anonieme online dialoog over sterven. Hiermee wilde de Coöperatie Laatste Wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van de mogelijkheid van de eigen regie bij het sterven.

Er waren ruim 1300 deelnemers. Een groot deel van hen wil verder met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Hiermee breidt het draagvlak voor de autonome route zich gestaag uit.

In de dialoog ging het over de casus van meneer Jansen. Op zijn 71ste verjaardag roept hij zijn familie bijeen en vertelt over zijn besluit: hij wil zijn leven over twee maanden in eigen regie beëindigen, op een waardige manier en na samenspraak met de familie.

Ruim driekwart van de deelnemers vond dat ‘te begrijpen’ of ‘zeer te begrijpen’. Slechts 7% keurde het besluit van meneer Jansen af.

Daarnaast vindt 84% van de deelnemers het waardevol om geheel zelf te beslissen over het eigen levenseinde en daar zelf de regie over te hebben. 8% spreekt zich hiertegen uit. Deze tegenstanders beroepen zich vooral op het religieuze verbod op het beëindigen van het leven. Opvallend daarbij is, dat zij in hun reacties vaak spreken over ‘euthanasie’. Dit terwijl bij euthanasie juist de beslissing in handen van een arts gelegd wordt, en het in de dialoog uitdrukkelijk ging om een eigen besluit en eigen regie.

Het taboe om te praten over sterven in eigen regie lijkt dus niet groot. De meesten vinden het zelfs begrijpelijk dat iemand daarvoor kiest, zeker in de geschetste situatie waarin de familie erbij betrokken wordt. Onder de kleine groep tegenstanders lijken vooral religieuze opvattingen een barrière te zijn, naast verwarring over de termen’ euthanasie’ en ‘eigen regie’.

Meneer Jansen krijgt in ieder geval veel bijval.

Back To Top