Skip to content
Word lid

Doel van de CLW

CLW maakt zich hard voor het feit dat ieder mens moet kunnen bepalen dat zijn/haar leven voltooid is. Ongeacht de lichamelijk/psychische conditie. Wij staan voor eigen regie van sterven, omringd door dierbaren, zonder dat deze vervolgd worden, hetgeen nu wel het geval is. Levenseinde in eigen regie betekent in de eerste plaats dat je zelf bepaalt dát en hóe je dood wil, zonder toetsing van derden. Dit is de autonome route. De Coöperatie Laatste Wil richt zich op deze route. Het gaat de CLW daarbij om de beschikbaarheid van veilige, humane en legale middelen en om een sfeer van openheid en transparantie waarin deze regie kan worden waargemaakt, tezamen met geliefden.

Het doel van de CLW is om binnen de wettelijke kaders een laatstewilmiddel te (laten) verstrekken aan haar leden. Dit doel wordt gedragen door een meerderheid van de Nederlandse bevolking. De wet staat het echter nog niet toe.

Informele circuits

Over die middelen doet inmiddels veel informatie de ronde in informele circuits. Die informatie moet wel zorgvuldig worden gecheckt. Het is belangrijk om te weten of een website betrouwbaar is en of het gevraagde middel ook daadwerkelijk wordt geleverd. Bovendien moet het middel besteld kunnen worden in een hoeveelheid die past bij wat iemand nodig heeft. We willen voorkomen dat grote hoeveelheden van een middel ongecontroleerd gaat rondzwerven.

Informatie delen met leden

De CLW deelt relevante informatie over laatstewilmiddelen en de verkrijgbaarheid van die middelen met haar leden. Voor leden is een uitgebreid informatiepakket beschikbaar gemaakt. Dit document kunt u – nadat u bent ingelogd op het ledenportaal MIJN LW – bekijken en downloaden. Verder blijven wij natuurlijk structureel onderzoek verrichten naar:

  • Welke bedrijven leveren middelen die humaan en betrouwbaar zijn?
  • Wat zijn de werking en de bijwerking van middelen die worden genoemd? Hoe worden eventuele bijwerkingen opgevangen?
  • Hoe kunnen leden middelen zodanig opbergen dat derden er niet bij kunnen komen?
  • Als een lid meer heeft aangeschaft dan nodig is, hoe wordt het restant dan op een verantwoorde manier verwerkt?
  • Hoe kunnen leden zorgen voor hun naasten en nabestaanden, zowel in de voorbereiding als wanneer zij er niet meer zijn? Welke informatie laten zij achter?

Kijk uit voor oplichters

Het aanschaffen en/of importeren van Nembutal (of andere barbituraten) is strafbaar. Dat geldt voor Nederland en voor veel andere landen. Websites die beloven om Nembutal te leveren (zoals deze bijvoorbeeld) zijn bijna altijd onbetrouwbaar. Het is daarom niet aan te raden om te proberen om Nembutal per internet te bestellen.

Back To Top