skip to Main Content

De Coöperatie Laatste Wil is opgericht in 2013. Het belangrijkste doel van de CLW is om binnen de wettelijke kaders een laatstewilmiddel te kunnen verstrekken aan haar leden. Dit doel wordt gedragen door een groot aantal mensen en steunt op een breed maatschappelijk draagvlak. De wet staat dat echter nog niet toe.

Wat doen we nu NIET?

Het verstrekken van een laatstewilmiddel aan onze leden wordt op dit moment aangemerkt als “hulp bij zelfdoding”. Dat is onder de huidige wet strafbaar. De CLW mag ook niet organiseren dat leden gezamenlijk een laatstewilmiddel aanschaffen en onderling verdelen. Het Openbaar Ministerie heeft dit aangemerkt als een mogelijk criminele handeling.

Wat doen we nu WEL?

De CLW mag onderzoek doen naar bedrijven en/of websites waar leden een laatstewilmiddel kunnen aanschaffen. Ook mag de CLW informatie daarover met haar leden delen. De CLW deelt deze informatie alleen indien middelen

  • humaan zijn
  • legaal kunnen worden aangeschaft
  • de verkrijgbaarheid voldoende rekening houdt met de veiligheid van derden en de maatschappij

Daarnaast blijft de CLW zich ervoor inzetten dat de wet- en regelgeving zodanig wordt aangepast, dat het verstrekken van laatstewilmiddelen aan haar leden wordt toegestaan. De CLW organiseert en faciliteert dat leden met elkaar kunnen spreken over zaken die hun eigen levenseinde aangaan.

Doe mee: word lid!

Door lid te worden van de coöperatie steunt u onze doelstelling en levert een bijdrage aan het realiseren van dit doel. Samen met andere leden kunt u ervoor zorgen dat we echt de regie krijgen over ons eigen sterven en daarvoor over de benodigde informatie en middelen beschikken.

Back To Top