skip to Main Content

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: minister Hugo de Jonge werkt aan een veelomvattend plan om te voorkomen dat mensen zelf, dus zonder tussenkomst van een arts, een einde aan hun leven kunnen maken.

Zijn eerste stap is een afspraak met chemische bedrijven in Nederland om middelen niet meer aan particulieren te leveren.
Maar dat lijkt slechts het begin. Er gaan geruchten over een onderzoek bij de NS om treinen niet harder dan 20 km per uur te laten rijden. Met die snelheid kunnen machinisten het onheil zien aankomen en tijdig ingrijpen. Met bouwend Nederland zou worden overlegd over de hoogte van flatgebouwen. Het idee is om vanaf 2022 geen flats meer te bouwen met meer dan twee etages. Ook doen geruchten de ronde dat de minister in gesprek gaat met touwfabrikanten om de maximale belasting van touw te beperken tot 30 kilogram.

Welk van deze plannen komt u bizar voor?

Neem de afspraak dat chemische bedrijven in Nederland geen middelen meer verstrekken aan particulieren. Er is nog wel een dingetje. Er zijn namelijk nogal wat bedrijven buiten Nederland die de bedoelde middelen verkopen. Heeft de Minister daar wel aan gedacht?

China heeft voor een dergelijk vraagstuk al lang een oplossing gevonden. Populaire websites als Facebook, YouTube en Twitter worden geblokkeerd en kunnen nergens in China worden geopend of gebruikt. Er wordt gespeculeerd dat minister De Jonge in gesprek gaat met het ICT bedrijf Huawei, dat wellicht gaat meewerken aan het aanleggen van een nieuw 5G netwerk. Samenwerking tussen KPN en Huawei kan volop mogelijkheden bieden om bedrijven te blokkeren die buiten de landsgrenzen ongewenste chemische middelen aan particulieren leveren.

Om echt resultaten te boeken, moet je groot denken.

Maar toch zit er nog wel een addertje onder het gras. Nederland heeft zich in 1950 gecommitteerd aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Diverse artikelen van het verdrag bepalen het recht van mensen om over hun eigen leven te beschikken. Deze artikelen geven mensen het recht om hun leven te beëindigen wanneer zij dat willen. In veel landen, waaronder Nederland, heeft het verdrag directe werking: alle wet- en regelgeving moet direct aan het verdrag worden getoetst. Dat werpt de vraag op: welk recht heeft de staat dan om alle mogelijke maatregelen in te zetten om te voorkomen dat mensen op een humane manier een einde aan hun leven maken? Welk recht heeft de staat om mensen zodoende te dwingen tot gruwelijke vormen van zelfdoding, zoals ophangen, voor de trein springen, in brand steken, doodschieten… alsof je die zou kunnen voorkomen.

Lees ook andere berichten

Back To Top