Ga naar hoofdinhoud

Maandag 26 maart heeft het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) een constructief gesprek gehad met het Openbaar Ministerie (OM) over de brief die op 21 maart was overhandigd. Het was een verhelderend gesprek waarbij de standpunten over en weer duidelijk zijn gemaakt.

(Zie ook de nieuwsbrief 20 van 26 maart 2018).
Als gevolg hiervan kan worden geconcludeerd dat:

  1. De CLW stopt met de activiteiten met betrekking tot de inkoopgroepen omdat zij haar leden niet in een positie wil brengen dat ze in rechte kunnen worden vervolgd. Het OM stelt dat zij de huidige wet moet handhaven. Een maatschappelijke beweging zoals de CLW kan alleen via de politiek de wet laten veranderen. Of er zouden andere oplossingen binnen de huidige wet mogelijk moeten zijn.
  2. De CLW derhalve onverminderd en misschien nog wel meer inzet op het verduidelijken van de belangen van de tienduizenden leden en miljoenen sympathisanten bij de politiek en in de media.
  3. De leden van de CLW niet gecriminaliseerd willen worden. Daarom doet het bestuur een dringende oproep leden en prominenten binnen en buiten de coöperatie om hun stem te laten horen.

Hiermee kan worden gerealiseerd dat het wettelijk kader waaraan het OM onze werkzaamheden toetst, zal opschuiven en veranderen ten gunste van ons doel: regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid van een humaan en veilig middel.

Uiterlijk volgende week worden de leden geïnformeerd over de afronding van de inkoopgroepen, inclusief besluitvorming over terugbetaling aan de leden die zich voor inkoopgroepen hebben opgegeven.

Wij betreuren de vertraging die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor het realiseren van het zelfbeschikkingsrecht over het sterven. Wij staan open voor uw suggesties om de beweging voort te zetten.
Wij verzoeken u vriendelijk uw vragen t.a.v. uw lidmaatschap en betalingen uit te stellen tot na de berichtgeving van volgende week.

Bestuur van de CLW,
Jos van Wijk
Petra de Jong

Back To Top