Ga naar hoofdinhoud

Het NVIC meldt dat sinds 2017 minstens 50 mensen ‘een poeder’ hebben geslikt. Het is niet duidelijk om welk poeder het zou gaan. De gemelde casussen betreffen niet alleen bejaarden die aan het eind van hun leven zelf de regie in handen nemen, zegt toxicoloog Antoinette van Riel van het NVIC. ‘Er zitten veel gevallen bij van mensen die het spul in een opwelling lijken te hebben genomen. Zeker niet alleen 60-plussers, maar ook dertigers, twintigers en zelfs enkele tieners.’  Het NVIC signaleert dat het vermeende zelfdodingspoeder vaker opduikt als oorzaak van overlijden.

FABEL De suggestie wordt gewekt dat de informatie aan leden van de CLW leidt tot meer zelfdodingen.

FEIT In de periode 2017-2020 echter is in Nederland het aantal zelfdodingen gelijk gebleven: ongeveer 5 mensen per dag (ruim 1800 per jaar). Er is dus geen enkele aanwijzing dat het openbaar maken van middel X heeft geleid tot meer zelfdodingen.

Back To Top