Skip to content
Word lid

In november deed Jos van Wijk namens Petra de Jong en hemzelf een oproep aan leden om zich te melden als kandidaat-bestuurslid vanwege het aanstaande aftreden van beiden.

En die reacties kwamen: 17 reacties, veel meer dan wij hadden verwacht. Allemaal heel betrokken mensen, deskundig op heel verschillende terreinen. De drie blijvende bestuursleden (Belia van den Berg, Ellen van der Bliek en Bert van Herk) hebben deze reacties gelezen en vijf kandidaten geselecteerd. Met ieder van hen hebben wij per Teams een kennismakingsgesprek gehad. Alle vijf vonden wij zeer geschikt.

Daarna is een tweede gespreksronde gehouden, waar ook twee leden van de Raad van Toezicht en een onafhankelijke deskundige aanwezig waren. Uit deze gesprekken kwamen drie kandidaten als het meest geschikt naar voren, van wie wij ook denken dat zij goed in het team passen. Wij presenteren hen in het kort:

Frits Spangenberg (73) is socioloog en oprichter van Motivaction, bureau voor strategisch markt- en opinieonderzoek, tot 2021. We hebben Frits gevraagd zich in te werken in de rol van voorzitter.

Rob van Doorn (67) was en is nog steeds (interim-)manager en bestuurder. Hij was onder andere wethouder van de gemeente Haarlem en voorzitter Hoofdpijnnet en voorzitter Migrainefonds.

Arie van der Steen (71) studeerde sociale geografie en vervolgens doctoraal planologie. Hij was werkzaam bij diverse gemeenten en daarna als directeur in de publieke sector.

In de nieuwbrieven in de maanden april, mei en juni zullen wij zorgen voor interviews om alle leden de gelegenheid te geven om met deze kandidaat-bestuurders kennis te maken.

De benoeming van de nieuwe bestuurders is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering, waarschijnlijk op 12 november 2022.

Back To Top