Ga naar hoofdinhoud

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit. Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Dat laatste geldt ook voor organisaties zoals de CLW. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt onder de werking van de AVG.

Persoonsgegevens zijn gegevens die (direct of indirect) te herleiden zijn tot een specifiek individu, denk aan: NAWTE-gegevens, zakelijke contactgegevens, leeftijd, geslacht, bankgegevens, maar ook foto’s, videobeelden en IP-adressen. De nieuwe privacywetgeving ziet niet alleen toe op digitale gegevens, maar ook gegevens op papier.

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) houdt toezicht op de naleving van de privacywet.

Coöperatie Laatste Wil heeft de gegevensverwerking en -bewaring aangepast en er een beleidsdocument voor opgesteld dat te lezen is met deze link.

Back To Top