skip to Main Content

Liever sterven

In Liever sterven gaat bioloog en filosoof Geerdt Magiels grondig in op zelfgekozen dood bij psychisch lijden. Magiels’ analyse van het psychisch proces dat tot suïcide leidt, is verhelderend.

Lees hier ook de boekrecensie van dit boek door De Wereld Morgen.

Het zelfgekozen levenseinde

Klaas Rozemond houdt in Het zelfgekozen levenseinde een juridisch en filosofisch pleidooi voor het recht van ieder mens om over zijn of haar eigen levenseinde te beschikken. De aanleiding voor dit boek is de spraakmakende “Koffiezaak”. In die zaak stond het zelfbeschikkingsrecht van een patiënte met dementie centraal.

Zelf over het levenseinde beschikken

De vraag die de hoofdpersonen in dit boek zich op enig moment stellen, ieder op eigen wijze, zou je een typisch stoïcijnse vraag kunnen noemen: “Wat te doen wanneer naar eigen overtuiging het beëindigen van het leven redelijker lijkt dan het voortzetten ervan? Zich verzetten tegen de loop der dingen? Alles uit de kast halen om in leven te blijven? Of erkennen dat, na het moment van komen, nu het moment van gaan is aangebroken?” Geschreven door Ton Vink.

Morgen stap ik eruit

In Morgen stap ik eruit, geschreven door Blomster, blikt Linde terug op de strijd die ze leverde samen met haar manisch depressieve echtgenoot Wester. Uiteindelijk is er voor hem nog maar één uitweg. Hij regisseert zelfstandig en in overleg met enkele naasten zijn dood en vraagt Linde erbij te zijn. Maar hoe laat je iemand die je lief is los? Daarna wordt zij beschuldigd van moord en hulp bij zijn zelfdoding. Hoe meer mensen zich van haar afkeren hoe meer geheimen ze van Wester ontdekt, tot aan een schaduwweduwe toe.

Handboek De Vredige Pil

Naslagwerk voor diegenen die nadenken over betrouwbare en vreedzame methoden voor een zelf bepaald levenseinde. De gids is samengesteld voor oudere en ernstig zieke mensen en hun familieleden. Leden van de CLW ontvangen 30% korting bij bestelling. Geschreven door Philip Nitschke en Fiona Stewart.

Uitweg, een waardig levenseinde in eigen hand

In Uitweg beschrijven psychiater Boudewijn Chabot en journaliste Stella Braam drie manieren om waardig en omringd door dierbaren afscheid van het leven te nemen: stoppen met eten en drinken, de medicijn- en de heliummethode. Ook gaan zij in op eventuele problemen met justitie na het overlijden en hoe die voorkomen kunnen worden.

Om de dooie dood niet

In onze webshop kunt u onze uitgave Om de dooie dood niet bestellen. Leden van de Coöperatie vertellen ieder hun eigen verhaal en leggen uit waarom zij vinden dat alleen zij over hun eigen levenseinde gaan.

Beschuldigd van gifmoord

In 2020 kwam euthanasie voor het eerst voor het hof van assisen. De familie van Tine Nys klaagde de euthanasie op basis van psychisch lijden aan. Tijdens het ‘euthanasieproces’, dat de wereldpers haalde, stonden drie artsen terecht op beschuldiging van gifmoord. In dit boek spreekt psychiater Lieve Thienpont voor het eerst vrijuit en deelt zij helder en kwetsbaar haar persoonlijke gedachten en gevoelens, voor, tijdens en na het proces.

Wat doen we met moeder

Wat doen we met moeder van Martje van der Brug is een actuele roman over de strijd rond het ziekbed van een moeder. Als moeder naar een verpleeghuis moet, kondigt zij aan dat ze dan liever doodgaat. De kinderen komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Mag hun moeder sterven?

Back To Top