Skip to content
Word lid

Mijn Laatste Wil

‘Mijn laatste wil’ heeft de vorm van een interview met Jos van Wijk, die tien jaar lang, vol passie, de voorzitter is geweest. Zijn sidekick in het geheel is Rob van Doorn, de man die -met evenveel passie- de voorzittersrol van Jos heeft overgenomen.

Dit boek is samengesteld ter ere van het 10-jarig jubileum van Coöperatie Laatste Wil.

Slotakte

Sterven moet je leren, zegt Nietzsche. Dan weet je ook wanneer het juiste tijdstip gekomen is.

In de roman Slotakte leef je mee in de gedachten en gevoelens van een bijna tachtigjarige vrouw gedurende haar laatste levensjaar. Zij blikt terug, zij handelt, ze maakt keuzes, ze twijfelt. Tenslotte komt zij tot de overtuiging dat haar leven is volleefd. Het tijd om te zorgen voor een goede dood.

Slotakte is een intieme roman over fundamentele levensvragen: oud zijn, vriendschap, liefde en dood. Observaties en overpeinzingen vanuit een veranderd perspectief en een haperend geheugen schetsen het verstrijken van de tijd. Ze tonen het proces van iemand die toegroeit naar de dood omdat het leven ‘volleefd’ is.

In liefde

De wereld van Amy Bloom en haar man Brian verandert voorgoed wanneer een MRI-scan een waarheid bevestigt die ze niet langer kunnen negeren. Geconfronteerd met de diagnose Alzheimer besluit Brian dat hij ‘in het harnas’ wil sterven en niet als een schaduw van zichzelf. Op verzoek van Brian bewandelen ze de route naar Dignitas in Zwitserland. In liefde is een openhartig, humoristisch en aangrijpend portret van een grootse liefde en een moedig afscheid.

De man die even dood wilde

De dood is een lastig onderwerp. Meestal spreken we er pas over als deze voor de deur staat. Zelfs dan spreken we vaak niet alles uit wat we denken en voelen. Dit boek gaat over de dood die nog heel ver weg is. Voor wie zich wil laten verrassen bij het nadenken over de dood, is dit boek een aanrader. Heb je dit boek gelezen, dan kan het onderwerp niet meer onbesproken blijven in je eigen leven en denken.

Lees hier meer informatie over het boek en de auteur Marc Petit

Samen waardig sterven

Op 12 mei 2015 beëindigden Hans en Kitty hun voltooide levens. Aan een proces van zes jaar kwam een eind. Dit boek bevat een beschrijving van een aangrijpende gebeurtenis, en de jaren die daaraan vooraf zijn gegaan. Het is het verhaal van twee oudere mensen die bewust afscheid hebben genomen van een goed leven, omdat hun perspectief niet rooskleurig meer was.

Lees hier een interview van Lidy Schoon met schrijver Guido Dieperink in onze Nieuwsbrief van oktober 2021 en hier een interview in Trouw. Verder ging Eveline van Dijck in gesprek met de auteur. Bekijk hier de video.

Tot de dood ons scheidt

Tot de dood ons scheidt van Lionel Shriver gaat over echtgenoten Kay en Cyril, allebei gezonde, vitale vijftigers, die een verbond sluiten met elkaar. Onlangs is Kay’s vader na tien jaar tergend langzame aftakeling (eindelijk) aan alzheimer overleden – en zo’n mensonterend einde willen ze zichzelf, elkaar en hun eigen kinderen besparen. Over dertig jaar, op de avond van Kay’s tachtigste verjaardag in maart 2020, zullen ze samen uit het leven stappen.

Lees hier een interview met Lionel Shriver in het AD.

Liever sterven

In Liever sterven gaat bioloog en filosoof Geerdt Magiels grondig in op zelfgekozen dood bij psychisch lijden. Magiels’ analyse van het psychisch proces dat tot suïcide leidt, is verhelderend.

Lees hier de boekrecensie van dit boek door De Wereld Morgen. En een eerder gehouden interview in onze Nieuwsbrief van april 2020 met Geerdt Magiels leest u hier.

Het zelfgekozen levenseinde

Klaas Rozemond houdt in Het zelfgekozen levenseinde een juridisch en filosofisch pleidooi voor het recht van ieder mens om over zijn of haar eigen levenseinde te beschikken. De aanleiding voor dit boek is de spraakmakende “Koffiezaak”. In die zaak stond het zelfbeschikkingsrecht van een patiënte met dementie centraal.

Een interview met Klaas Rozemond in onze Nieuwsbrief van juni 2021 is hier te lezen.

Zelf over het levenseinde beschikken

De vraag die de hoofdpersonen in dit boek zich op enig moment stellen, ieder op eigen wijze, zou je een typisch stoïcijnse vraag kunnen noemen: “Wat te doen wanneer naar eigen overtuiging het beëindigen van het leven redelijker lijkt dan het voortzetten ervan? Zich verzetten tegen de loop der dingen? Alles uit de kast halen om in leven te blijven? Of erkennen dat, na het moment van komen, nu het moment van gaan is aangebroken?” Geschreven door Ton Vink.

Morgen stap ik eruit

In Morgen stap ik eruit, geschreven door Blomster, blikt Linde terug op de strijd die ze leverde samen met haar manisch depressieve echtgenoot Wester. Uiteindelijk is er voor hem nog maar één uitweg. Hij regisseert zelfstandig en in overleg met enkele naasten zijn dood en vraagt Linde erbij te zijn. Maar hoe laat je iemand die je lief is los? Daarna wordt zij beschuldigd van moord en hulp bij zijn zelfdoding. Hoe meer mensen zich van haar afkeren hoe meer geheimen ze van Wester ontdekt, tot aan een schaduwweduwe toe.

Handboek De Vredige Pil

Naslagwerk voor diegenen die nadenken over betrouwbare en vreedzame methoden voor een zelf bepaald levenseinde. De gids is samengesteld voor oudere en ernstig zieke mensen en hun familieleden. Leden van de CLW ontvangen 30% korting bij bestelling. De kortingscode vindt u op de ledenpagina, onder de kop Informatiepakket. Geschreven door Philip Nitschke en Fiona Stewart.

Uitweg, een waardig levenseinde in eigen hand

In Uitweg beschrijven psychiater Boudewijn Chabot en journaliste Stella Braam drie manieren om waardig en omringd door dierbaren afscheid van het leven te nemen: stoppen met eten en drinken, de medicijn- en de heliummethode. Ook gaan zij in op eventuele problemen met justitie na het overlijden en hoe die voorkomen kunnen worden.

Om de dooie dood niet

In onze webshop kunt u onze uitgave Om de dooie dood niet bestellen. Leden van de Coöperatie vertellen ieder hun eigen verhaal en leggen uit waarom zij vinden dat alleen zij over hun eigen levenseinde gaan.

Beschuldigd van gifmoord

In 2020 kwam euthanasie voor het eerst voor het hof van assisen. De familie van Tine Nys klaagde de euthanasie op basis van psychisch lijden aan. Tijdens het ‘euthanasieproces’, dat de wereldpers haalde, stonden drie artsen terecht op beschuldiging van gifmoord. In dit boek spreekt psychiater Lieve Thienpont voor het eerst vrijuit en deelt zij helder en kwetsbaar haar persoonlijke gedachten en gevoelens, voor, tijdens en na het proces.

Wat doen we met moeder

Wat doen we met moeder van Martje van der Brug is een actuele roman over de strijd rond het ziekbed van een moeder. Als moeder naar een verpleeghuis moet, kondigt zij aan dat ze dan liever doodgaat. De kinderen komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Mag hun moeder sterven?

Back To Top