Ga naar hoofdinhoud

Creatieve, constructieve rebellie

Nee, met politiek wil Adjiedj Bakas, de scherpzinnige en onconventionele trendwatcher des vaderlands, zijn tijd niet verdoen. Met een elegante…

Van het bestuur

Zaterdag 25 mei 2019 was de algemene ledenvergadering. Het bestuur wilde graag een onderhoudend, informatief eerste deel en een minstens…

De autonome route vanaf 2019

De CLW wil voor haar leden bewerkstelligen dat zij hun zelfgekozen levenseinde in eigen regie kunnen uitvoeren, zonder toetsing vooraf…

Antwoord van de Hoge Raad

Een lid van de CLW, de heer Kamminga, stuurde een brief naar de Hoge Raad naar aanleiding van de veroordeling…

Interview met Hedy d’Ancona

Over morele discussies doen we hier altijd jaren 1 mei 2019, Bertie Fokkelman en Lidy Schoon Terwijl buiten acrobatische toeren…

Van het bestuur

Het is bekend dat voor- en tegenstanders van de autonome route steun en bewijsmateriaal kunnen ophalen uit tijdschriften die dezelfde…

Huiskamergesprekken

Dat de huiskamergesprekken voorzien in een groeiende behoefte is een mooie constatering voor de contactgroep huiskamergesprekken (HKG). We zijn dan…

Back To Top