Skip to content
Word lid

Creatieve, constructieve rebellie

Nee, met politiek wil Adjiedj Bakas, de scherpzinnige en onconventionele trendwatcher des vaderlands, zijn tijd niet verdoen. Met een elegante…

Van het bestuur

Zaterdag 25 mei 2019 was de algemene ledenvergadering. Het bestuur wilde graag een onderhoudend, informatief eerste deel en een minstens…

De autonome route vanaf 2019

De CLW wil voor haar leden bewerkstelligen dat zij hun zelfgekozen levenseinde in eigen regie kunnen uitvoeren, zonder toetsing vooraf…

Antwoord van de Hoge Raad

Een lid van de CLW, de heer Kamminga, stuurde een brief naar de Hoge Raad naar aanleiding van de veroordeling…

Back To Top