Skip to content
Word lid

Nieuwsbrief april 2024

26 april 2024

De CLW blijft groeien, en daar zijn we blij mee!

Lees de nieuwsbrief van april 2024

Nieuwsbrief februari 2024

22 februari 2024

De CLW blijft groeien, en daar zijn we blij mee!

Lees de nieuwsbrief van februari 2024

Nieuwsbrief december 2023

21 december 2023

De Coöperatie Laatste Wil gaat onvermoeibaar door.

Lees de nieuwsbrief van december 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

30 oktober 2023

Graag hoop ik u allen 18 november te treffen. We gaan door met ons werk!

Lees de nieuwsbrief van oktober 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

23 augustus 2023

CLW is springlevend is en vecht keihard door voor autonomie en het recht op straffeloze ondersteuning bij het zelfgeregisseerde levenseinde.
Lees de nieuwsbrief van augustus 2023

Nieuwsbrief juni 2023

22 juni 2023

Het is niet zo dat je een maatschappij ontwricht door de ouderen het recht te geven om een beslissing te nemen over hun eigen leven en dood.
Lees de nieuwsbrief van juni 2023

Nieuwsbrief april 2023

27 april 2023
Over de aanloop naar ledenvergadering, van getuige tot potentieel crimineel en ontwikkelingen over de grens.

Nieuwsflits maart 2023

14 maart 2023
In deze Nieuwsflits enkele korte berichten over het CLW en het laatste nieuws over de regie over eigen sterven.

Lees de nieuwsflits van maart 2023

Nieuwsbrief februari 2023

16 februari 2023

Nog steeds veel onbegrip bij psychiaters voor mensen met een doodswens vanwege psychisch lijden.
Drie moeders beschrijven hun eigen worsteling met de doodswens van hun dochters. Toen de ggz geen oplossing meer bood, ondersteunden zij hen.

Lees de nieuwsbrief van februari 2023

Nieuwsflits februari 2023: Aftreding Bert van Herk als bestuurslid

14 februari 2023
Bestuurslid Bert van Herk legt zijn functie in het bestuur van CLW met ingang van 1 maart op eigen verzoek neer.

Lees de nieuwsflits van februari 2023

Nieuwsflits februari 2023: 'De eerste dappere burger komt voor de rechtbank'.

9 februari 2023

Op woensdag 15 februari moet Alex Schot verschijnen voor de drievoudige rechtbank in Den Bosch. Om hem morele steun te bieden, zullen leden van de Steungroep Dappere Burgers (SDB) op de publieke tribune aanwezig zijn.

Lees de nieuwsflits van februari 2023

Nieuwsflits januari 2023

12 januari 2023

Het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil wenst u allen een goed en inspirerend Nieuw Jaar!

Lees de nieuwsflits van januari 2023

December 2022

14 december 2022

Ik kan niet anders concluderen dan dat we terug moeten naar het oorspronkelijk wetsvoorstel van Uit Vrije Wil.

Lees de nieuwsbrief van 14 december 2022

November 2022

10 november 2022

In zes jaar wezen Jos van Wijk en Petra de Jong de weg naar het levenseinde in eigen regie.

Lees de nieuwsbrief van 10 november 2022

Oktober 2022: We waren vroeger gidsland. Dat moeten we weer zijn.

13 oktober 2022

Over zelfbeschikking: ‘Ze zeiden nog net niet dat een bepaalde groep gewoon pech heeft. Maar daar kwam het wel op neer.’

Lees de nieuwsbrief van 13 oktober 2022

September 2022

15 september 2022

Na het recht op abortus en het recht op het homohuwelijk gaan we nu voor het recht op het zelfgekozen levenseinde.

Lees de nieuwsbrief van 15 september 2022

Augustus 2022

11 augustus 2022

Bij een zelfbewuste beslissing om te sterven, past geen advertentie van 113.

Lees de nieuwsbrief van 11 augustus 2022

Juli 2022

14 juli 2022

Wat is er geworden van de maatschappelijke dialoog over voltooid leven van minister De Jonge? Zinde de uitkomst hem niet?

Lees de nieuwsbrief van 14 juli 2022

Juni 2022

16 juni 2022

Een wet uit 1886 bepaalt nog steeds dat hulp bij zelfdoding niet is toegestaan. Een dierbare helpen staat drie jaar gevangenis op.

Lees de nieuwsbrief van 16 juni 2022

Mei 2022

12 mei 2022

Wat doet negatieve beeldvorming met de werkelijkheid? De CLW heeft daar regelmatig last van

Lees de nieuwsbrief van 12 mei 2022

April 2022

14 april 2022

Laat de beslissing over het levenseinde aan de mensen zelf, dan is er geen medisch probleem meer.

Lees de nieuwsbrief van 14 april 2022

Maart 2022

10 maart 2022

In de media was nog nooit zoveel aandacht voor sterven in eigen regie als in het afgelopen jaar.

Lees de nieuwsbrief van 10 maart 2022

Februari 2022

10 februari 2022

Hoe ver reikt de liefdevolle zorg van de regering voor mensen die hun leven zelf willen beëindigen? Zouden ze dan niet meer zijn aangewezen op een gruwelijke en eenzame dood?

Lees de nieuwsbrief van 11 februari 2022

Januari 2022

13 januari 2022

Het is vreemd dat laatstewilmiddelen via internet wel goed te vinden zijn, maar niet gewoon in Nederland. De euthanasiewet redt het dus niet. Waarom zouden we het niet eens proberen met zo’n levenseindebegeleider?

Lees de nieuwsbrief van 13 januari 2022

December 2021

10 december 2021

Ik zou stimuleren dat iedereen gesprekken over het levenseinde voert. In het onderwijs, in de zorg, thuis en op het werk. Zodat praten over de dood, doodnormaal wordt.

Lees de nieuwsbrief van 10 december 2021

November 2021: De beste middelen blijven in de tas van de dokter

12 november 2021

Omdat zelfbeschikking een recht is, vindt het overgrote deel van de Nederlanders dat humane middelen beschikbaar moeten zijn en hulp bij zelfdoding toegestaan.

Lees de nieuwsbrief van 12 november 2021

Oktober 2021

15 oktober 2021

Een kleine christelijke minderheid heeft het in ons land voor het zeggen. De minderheid wijst niet alleen regie af over eigen levenseinde voor zichzelf maar blokkeert dat ook voor anderen.

Lees de nieuwsbrief van 15 oktober 2021

September 2021

16 september 2021

In de wereld van de communicatie wordt veel gebruik gemaakt van framen: over een bepaald onderwerp breng je jouw eigen opvatting op een simpele manier over en probeert zo de beeldvorming erover overtuigend te verengen.

Lees de nieuwsbrief van 16 september 2021

Augustus 2021

13 augustus 2021

Meer dan drie jaar kon het Openbaar Ministerie volgen hoe Alex S. laatstewilmiddelen verstrekte. Wat was de bedoeling? Was hij lokaas? Of zien we spoken?

Lees de nieuwsbrief van 13 augustus 2021

Juli 2021: groot maatschappelijk draagvlak voor de pil van Drion

9 juli 2021

Driekwart van de treinmachinisten en -conducteurs wordt geconfronteerd met gruwelijke zelfdodingen. Dat kan anders!

Lees de nieuwsbrief van 9 juli 2021

Juni 2021: Ik zou meer ruimte bieden voor oplossingen voor al het menselijk lijden en een proeftuin opzetten voor zelfgekozen levenseinde.

11 juni 2021

In 2020 organiseerde Minister Hugo de Jonge een maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase. Door de corona kon dat alleen digitaal. Het onderzoeksbureau dat de dialoog begeleide gaf een aantal aanbevelingen aan de minister. De eerste daarvan was: “Ik zou meer ruimte bieden voor oplossingen voor al het menselijk lijden en een proeftuin opzetten voor zelfgekozen levenseinde.” Daar wil de CLW graag aan meedoen.

Lees de nieuwsbrief van 11 juni 2021

De Staat belemmert burgers om waardig te sterven in eigen regie

14 MEI 2021

En belemmert burgers om hulp van naasten en anderen in te roepen als zij dat willen.

Lees de nieuwsbrief van 14 mei 2021

Staat gedagvaard in Laatste Wil Proces!

9 APRIL 2021

Het is zover: vandaag heeft Coöperatie Laatste Wil een dagvaarding uitgebracht aan de Staat der Nederlanden. Inzet is de vraag of de overheid u het recht mag onthouden om over uw eigen levenseinde te beslissen.

Lees de nieuwsbrief van 9 april 2021

Volgens alle opiniepeilingen wil de meerderheid van de Nederlanders zelf beschikken over hun levenseinde

12 MAART 2021

De politiek is zo ver nog niet. Wat vinden politici daar nu eigenlijk zelf van?

Lees de nieuwsbrief van maart 2021

Christa Compas van het Humanistisch Verbond: “De autonomie van het individu staat centraal."

15 FEBRUARI 2021

Als humanisten vinden we dat je zelf verantwoordelijk bent voor je moreel kompas en daarom ook geheel autonoom moet kunnen beslissen over je levenseinde. Ons Verbond heeft vanaf de oprichting thema’s rondom het levenseinde geagendeerd.”

Lees de nieuwsbrief van februari 2021

MIDAS DEKKERS: GRAAG EEN AUTOMAAT WAAR DE PIL UITKOMT

14 JANUARI 2021

De oproep voor zo’n automaat is uiteraard een kwinkslag, zij het met een serieuze ondertoon. Dekkers: “Maar ze verbieden nu zelfs al de sigarettenautomaat, dus dat gaat niet gebeuren”.

Lees de nieuwsbrief van januari 2021

PETRA LASEUR: EUTHANASIEPIL LIGT AL IN HET KLUISJE

11 DECEMBER 2020

Misschien zag u Petra Laseur in een van haar vele toneelstukken of herkende u haar als koningin Wilhelmina in de musical Soldaat van Oranje. Feit is dat iedereen haar kent. De grande dame van het Nederlandse toneel maakt er geen geheim van euthanasiepillen in de kluis te hebben liggen.

Lees de nieuwsbrief van december 2020

ZELF BESLISSEN OVER HET BEGIN EN HET EINDE VAN HET LEVEN

11 NOVEMBER 2020

Hanneke Groenteman praat zo veel mogelijk over het levenseinde in eigen regie met vrienden en familie. “Als ze daarvoor openstaan. Ik zeg het heel vaak voor mijn neus weg, Op onze leeftijd is het einde sowieso een onderwerp van gesprek, in mijn omgeving tenminste. En dan laat ik altijd iets over de Coöperatie vallen, of dat je de regie in eigen hand kan nemen.”

Lees de nieuwsbrief van november 2020

TE MOOI OM HAAR DOODSWENS SERIEUS TE NEMEN

9 OKTOBER 2020

Ingrid was aan het einde van haar Latijn. Ze had amper nog energie om te leven en elke nacht, elk uur was haar te veel. Ze wist precies wat ze wilde, namelijk haar leven zo snel mogelijk beëindigen. Bij haar psychiater kreeg zij geen gehoor. Omdat ze vonden dat ze er zo goed uitzag, zetten de hulpverleners haar onder druk om iets van haar leven te maken. Met haar uiterlijk zou ze ongetwijfeld een leuke man vinden.

Lees de nieuwsbrief van oktober 2020

HOE MEER KEUZES VOOR HET LEVENSEINDE, HOE BETER

8 SEPTEMBER 2020

Dick Swaab (1944), internationaal bekend door zijn in 17 talen verschenen bestseller Wij zijn ons brein, maakte deel uit van de groep Uit Vrije Wil van wie het burgerinitiatief Voltooid Leven meer dan 110.000 steunbetuigingen kreeg, maar het niet haalde in de Tweede Kamer. Nu heeft Pia Dijkstra van D66 de fakkel overgenomen en haar initiatiefwet Voltooid Leven ingediend. Is Swaab hier gelukkig mee?

Lees de nieuwsbrief van september 2020

WET VOLTOOIDLEVEN IS ONNODIG

12 AUGUSTUS 2020

“Onvrede met de bestaande euthanasiewet wordt niet weggenomen met deze voltooidlevenwet, die maar een heel kleine groep bedient”, schrijft Govert den Hartogh.

Lees de nieuwsbrief van augustus 2020

SUÏCIDE IS IETS ANDERS DAN WAARDIG STERVEN

10 JULI 2020

Waardig sterven in eigen regie is iets anders dan suïcide. Bij waardig sterven denken wij aan een eigen besluit nadat er desgewenst met anderen over is gesproken. Voorbereiding wordt in alle openheid getroffen. Er wordt gedacht aan de aanwezigen en aan de manier waarop het levenseinde vorm zal krijgen.

Lees de nieuwsbrief van juli 2020

DE LAATSTE WIL VAN JOHAN OOMS

10 JUNI 2020

Met het overlijden van Johan Ooms verliest de Cooperatie Laatste Wil een prominent lid, Hij wist zijn gedachten prachtig te verwoorden. Over hoe hij dacht over zijn voltooid leven en waarom hoe op 14 mei van dit jaar een einde aan zijn leven maakte.

Lees de nieuwsbrief van juni 2020

GEEN GRUWELIJKE ZELFDODINGEN, WEL EIGEN REGIE OVER HET LEVEN

12 MEI 2020

Het ‘framen’ van de CLW als een club die aanzet tot gruwelijke suïcides gaat onverminderd door. Voor het gemak wordt vergeten dat de ruim 24.000 leden, en met hen miljoenen Nederlanders, de doelstelling van de CLW volledig expliciet ondersteunen: ze zijn vóór de eigen regie van een waardig, humaan en veilig levenseinde.

Lees de nieuwsbrief van mei 2020

NOOD BREEKT WET IN DEZE TIJD VAN CORONA

10 APRIL 2020

Nood breekt wet. Politica en activiste Saar Boerlage vraagt de politiek om huisartsen en andere medici te machtigen ‘na een eenvoudige schriftelijke verklaring’ euthanasie toe te passen bij ouderen bij wie Corona is vastgesteld. Met de ‘Coronapil’ die zij voorstelt beschikbaar te stellen, hoeven die medici dat niet eens te doen. Die kan iedere oudere zelf slikken.

Lees de nieuwsbrief van april 2020

DOODGAAN DOET U MAAR EEN KEER

11 MAART 2020

Hoe te sterven? Gemakkelijk? Of waardig? Iedereen mag dat zelf beslissen, als het aan ons ligt. Om de regie stevig in handen te houden is niet gemakkelijk. U kunt nogal wat obstakels tegenkomen. Of u moet mensen om u heen overtuigen. Of een dokter, als u diens hulp wilt. Hoe het ook zij: u doet het maar één keer.

Lees de nieuwsbrief van maart 2020

HOE WORDT EEN BELANGRIJK VRAAGSTUK ONDER DE POLITIEKE MAT GEVEEGD

12 FEBRUARI 2020

De commissie-Van Wijngaarden heeft gevonden dat nog geen 2% van de mensen van 55 jaar en ouder die niet ziek zijn wel een doodswens hebben. Dat is niet verrassend. Voor de mensen in kwestie is het wel relevant. Maar Wijngaarden c.s. poetst hun doodswens weg: eenzaamheid, financiële problemen, zorgen voor de toekomst… aan al die dingen kan iets worden gedaan. Zo wordt een belangrijk vraagstuk onder de politieke mat geschoven.

Lees de nieuwsbrief van februari 2020

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020

10 JANUARI 2020

“Ik wil niet een arts vragen om een eind aan mijn leven te maken. Ik vind het nogal wat om dat aan een ander mens te vragen, Ik wil het graag zelf kunnen doen.” Aan het woord is Hans Peltenburg, al bijna veertig jaar werkzaam als verpleegkundige en de laatste jaren ook vrijwilliger bij de Coöperatie Laatste Wil.

Lees de nieuwsbrief van januari 2020

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

11 DECEMBER 2019

Hendrik Groen, Andre van Duin, Henk Blanken… een paar mensen die in deze nieuwsbrief voorbijkomen. En dan het afscheid van een dierbare partner die niet weer verder wil leven. Nadat de huisarts constateert dat er sprake is van “een niet natuurlijke dood” staan in een mum van tijd vijf politieagenten voor de deur en wordt de echtgenote meegenomen voor verhoor daar het politiebureau. Dat is niet humaan!

Lees de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019

8 NOVEMBER 2019

Wanneer iemand zelf het leven beëindigt, vindt onderzoek plaats door de politie en door een forensisch arts. Nabestaanden worden ondervraagd, zeker wanneer zij aanwezig waren bij het overlijden. De CLW pleit ervoor dat nabestaanden op een meer op een respectvolle wijze worden behandeld dan nu vaak het geval is.

Lees de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

9 OKTOBER 2019

De meerderheid van onze leden heeft geen voltooid leven, maar minister Hugo de Jonge denkt van wel. In januari 2020 zal de Minister bekend maken van de uitkomsten van een onderzoek dat er maar heel weinig mensen zijn met een voltooid leven. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de miljoenen mensen die zelf over hun eigen leven willen beschikken.

Lees de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019

11 SEPTEMBER 2019

De CLW heeft op het besloten gedeelte van de website alleen voor leden een informatiepakket geplaatst over een levenseinde in eigen regie. Twee dagen eerder komt De Telegraaf met een peiling onder ruim 6.700 lezers. Drie kwart van de lezers vindt dat de beschikking over leven en dood voortaan helemaal niet meer bij artsen hoeft te liggen en pleit voor de invoering van de ’pil van Drion’.

Lees de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019

9 AUGUSTUS 2019

In deze nieuwsbrief zowel een pleidooi om langs de overheid heen te gaan (“We besteden veel te veel tijd aan achterhoedegevechten.”) als een oproep om in brieven aan politici te laten weten wat onze leden willen.

Lees de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF JULI 2019

10 JULI 2019

Minister de Jonge zet een volgende stap om te voorkomen dat mensen eigen regie nemen met betrekking tot hun levenseinde. Is deze drempel hoog genoeg? Alle suïcide de wereld uit, te beginnen bij Nederland? Wij denken van niet. Wat denkt u?

Lees de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF JUNI 2019

7 JUNI 2019

Op 25 mei was de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur deed verslag van het voorgaande jaar en vertelde wat het in het komende jaar van plan is. Loek Plasmeijer presenteerde de uitkomst van een onderzoek onder de leden van de CLW: wie zijn wij en wat vinden wij? Hedy d’Ancona en Paul Frissen gingen in debat over autonomie, fel en met respect.

Lees de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF MEI 2019

8 MEI 2019

Zorgkosten stijgen. We worden almaar ouder, en vooral aan het einde van ons leven veroorzaken we hoge kosten. Vaak worden oudere mensen behandeld tegen hun zin of tenminste zonder hun instemming. Maar wie oud is en het genoeg vindt geweest, mag niet autonoom een eind aan zijn leven maken. Alles wordt uit de kast gehaald om mensen in leven te houden, of ze het nu willen of niet.

Lees hier de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF APRIL 2019

10 APRIL 2019

Er zijn meerdere, legaal te verkrijgen middelen om een eind aan het leven te maken. In deze nieuwsbrief leest u voorbeelden van hoe critici over de autonome route daar een potje van maken. Ook leest u bijdragen van twee leden van de CLW.

Lees hier de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF CLW MAART 2019

8 MAART 2019

Euthanasie. Hulp bij zelfdoding. Daar is de autonome route niet van. Daar zijn onze leden ook niet van. Wat ze wel willen? Zelf de regie hebben over het levenseinde. Niet om er volgende week of volgend jaar een eind aan te maken, maar om dat einde zelf te kunnen bepalen en regelen. Zonder een arts, behandelaar of welke derde dan ook die dat vooraf toetst.

Lees hier de nieuwsbrief

CLW NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

8 FEBRUARI 2019

Het bestuur werkt hard aan het delen van informatie over laatstewilmiddelen. Maar met alleen het verspreiden van namen zijn we er niet. Het is belangrijk te weten of een website betrouwbaar is en of het gevraagde middel ook daadwerkelijk wordt geleverd. Bovendien moet het middel besteld kunnen worden in een hoeveelheid die past bij wat iemand nodig heeft. We willen voorkomen dat grote hoeveelheden van een middel ongecontroleerd gaan rondzwerven. Zorgvuldigheid en veiligheid staan hoog in ons vaandel. Aan die randvoorwaarden werken we zodat we leden echt goed kunnen informeren.

Lees hier de nieuwsbrief

CLW NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

9 JANUARI 2019

Volop nieuwe voornemens voor 2019; bepaling van de strategie, een werkplan voor de komende twee jaar, doorgaan met regionale bijeenkomsten, een nieuwe website, hoe informatie over middelen delen met onze leden.

Lees hier de nieuwsbrief

DOODGAAN DOE JE MAAR EEN KEER

CLW NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

7 DECEMBER 2018

De behoefte aan informatie over laatstewilmiddelen is groot. Oplichters spelen daar op in. Intussen zijn er al drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. De andere regio’s komen in 2019 aan de beurt.

Lees hier de nieuwsbrief

Er is een storende fout geslopen in de nieuwsbrief. Er wordt gesproken over een artikel van Bert Keizer in Arts en Auto, maar dat artikel is van Ignace Schretlen.

Dank je wel Andrea Linschoten, coördinerend redacteur van Arts en Auto, voor de link naar het juiste artikel: lees hier.

CLW NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018

7 NOVEMBER 2018

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de missie en visie van de CLW, ondersteuning van huiskamergesprekken en waarom van het aantal meldingen van euthanasie is gedaald.

Lees hier de nieuwsbrief

CLW NIEUWSBRIEF OVER POLITIEKE STANDPUNTEN

5 OKTOBER 2018

Op 5 oktober 2018 is de laatste nieuwsbrief van de CLW verschenen. U leest onder andere over hoe in de politiek wordt gedacht over de autonome route van de CLW, plannen voor een online ledenraadpleging over de strategie en hoe het is gesteld met euthanasie in Frankrijk.

Lees hier de nieuwsbrief

CLW NIEUWSBRIEF: DE WERELD IS GROTER DAN MARKTPLAATS

5 SEPTEMBER 2018

Terwijl Minister De Jonge probeert om de aanschaf van een laatstewilmiddel tegen te gaan, vragen leden van de CLW aan het bestuur wat zij met de resten van aangeschafte middelen moeten doen.
Verder licht het bestuur toe wat de CLW wel en niet voor haar leden kan doen.

Lees hier de nieuwsbrief

CLW NIEUWSBRIEF “KOM IN ACTIE”

8 AUGUSTUS 2018

In deze nieuwsbrief diverse onderwerpen. Zoals de opgestarte werkgroepen, de stip op de horizon, een nieuwe online ledenraadpleging over strategie van de CLW in het najaar, dan ook weer regionale bijeenkomsten, vacatures voor diverse klussen en diverse andere zaken.

Lees hier de nieuwsbrief

Back To Top