Skip to content
Word lid

Op 29 oktober jl. publiceerde psychiater Boudewijn Chabot in NRC een artikel met de titel “Ik kan niet genoeg waarschuwen voor Middel X”. Philip Nitschke, redacteur van Handboek De Vredige Pil was woedend op zijn medeactivist. In zijn blog schreef hij: “In een mogelijk wanhopige poging om nog relevant te zijn in dit debat, schoot Boudewijn Chabot niet alleen op de Coöperatie Laatste Wil (CLW), hij probeerde ook de organisatie regelrecht tot zinken te brengen. Daarbij heeft hij de feiten verdraaid en het debat en de belanghebbenden armer achtergelaten.”

In NRC schreef Chabot het volgende: “Afgelopen zomer zag ik op een video hoe een stel de dodelijke ‘drug X’ nam en stierf. Ze zeiden niets tegen elkaar en raakten elkaar niet aan. Ik hoorde ze kreunen op het bed, tot het na een uur stil werd. Dit was eenzaam sterven op zijn best, net zo eenzaam als jezelf ophangen, alleen duurde het veel langer.” Nitschke corrigeert: “De video die ik Boudewijn liet zien tijdens de Europese zomer van 2021 was die van een Australisch stel dat natriumnitraat (geen azide) nam om samen te sterven. Chabot wist dit. Hij wist ook dat de dood 25 minuten duurde, en niet langer. Chabot en ik zagen dat de dood van het oudere echtpaar vredig en waardig was. Als Chabot de waarheid manipuleert door een doodsvideo over nitriet aan te passen aan zijn eigen agenda, wat kan of moet dan nog meer in zijn column worden geloofd?”

Azide-oorlog

Twee jaar geleden gaf het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) het startsein voor de azide-oorlog, zoals Nitschke dat noemt. In verschillende artikelen werd het doel van CLW beschreven als ‘de ideologie van de zelfmoord’.

In het hoofdartikel zette Chabots toenmalige coauteur van zijn boek Uitweg, Stella Braam, de CLW weg als ‘enthousiaste amateurs, verblind door hun enthousiasme en onder druk gezet door hun supporters’. De teneur van de artikelen was dat het medische establishment (van wie Chabot een onderdeel van is) zeer vijandig staat tegenover elke groep die pleit voor het recht op niet-medische controle over iemands dood.

Voor het NRC-artikel had Chabot wat gegevens verzameld die hij gekregen zou hebben van Nitschke en van Jos van Wijk. Maar Jos had al in geen vier jaar contact met hem. Ook had hij een tabel ontvangen van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum met 18 overlijdens waarvan echter nauwelijks gegevens bekend waren. Uit de losse pols kwam Chabot tot de conclusie dat bij gebruik van natriumazide bij 20 tot 30 procent van de gevallen de dood niet snel intreedt.

Beoordeling van natriumazide

In zijn Handboek De Vredige Pil concludeert Nitschke over middel X: “De betrouwbaarheid van een overlijden door inname van natriumazide maakt dit zout een effectieve optie. Er blijven echter vragen over de tijd die nodig is om het bewustzijn te verliezen. Ook is er de mogelijkheid van onaangename symptomen.” Daarentegen ziet hij het ontbreken van enig tegengif als een belangrijke positieve factor, zeker bij kans op ingrijpen van hulpdiensten.

“Natuurlijk” schrijft hij, “de CLW leek soms te enthousiast over natriumazide. Maar om de bovengenoemde redenen is dat aantoonbaar gerechtvaardigd. In Handboek De Vredige Pil beoordelen we azide net onder nitriet en ruim boven dat andere dodelijke anorganische zout, cyanide.”

Nitschke vindt natriumazide een belangrijke, beschikbare stof, een legale optie voor het levenseinde van hen die geen toegang hebben tot het barbituraat Nembutal. Hij schrijft in zijn blog: “Natuurlijk is middel X geen nembutal. Dat heeft de CLW ook nooit beweerd. Maar het is een betrouwbaar, legaal alternatief.”

Nitschke voegt toe: “De gegevens over het overlijden door natriumazide zijn relatief recent. En er zijn er nog maar weinig. Dat zal met de tijd toenemen, maar het gaat langzaam omdat gegevens vaak clandestien moeten worden verzameld. Aanwezigheid bij de dood van een persoon is nog steeds een juridisch grijs gebied. Uiterste voorzichtigheid is geboden.”

Back To Top