Skip to content
Word lid

Jacques Knops

Dit jaar is het eerste kwartaalnummer van Relevant, het opiniemagazine van de NVVE, volledig gewijd aan de Nederlandse euthanasiewet. Die kwam mede dankzij deze vereniging tot stand, dus alle reden om trots te zijn. Na twintig jaar blijkt deze wet een waardevolle verworvenheid die garant staat voor een transparante en zorgvuldige uitwerking.

Toch “is er van echte zelfbeschikking over het levenseinde nog geen sprake” aldus bestuursvoorzitter Fransien van ter Beek. “Waardig sterven in eigen regie is gemedicaliseerd, we zijn afhankelijk van de ‘barmhartigheid’ van dokters. En wat als mensen geen medische problemen hebben, maar hun leven voltooid achten? Is er dan een waardig laatstewilmiddel beschikbaar (‘autonome route’) of kunnen zij hulp bij zelfdoding (‘hulpverlenersroute’) krijgen? Nee, dat is allemaal nog niet geregeld.”
Haar conclusie: “We maken ons sterk om in de toekomst ook de autonome route en de hulpverlenersroute goed te regelen. Náást de medische route. In het nieuwe regeerakkoord zijn geen blokkades op dit punt opgenomen, dus we gaan ervoor.”

In hetzelfde nummer van Relevant vindt ook consulent, docent en schrijver Hans van Dam het hoog tijd voor een herijking van de euthanasiewet. Deze wet wringt met wat mensen willen. Zelfbeschikking nog langer beperken kan en hoeft niet meer. Nu duizenden het middel in huis hebben, is er geen sprake van een zelfdodingshausse. Hij pleit voor een proeftuin voor ouderen.

Een verheugende ontwikkeling voor een vereniging waarvan Jos van Wijk zich in 2013 afscheidden om de CLW op te richten. Zijn doel: de realisering van de autonome route. Petra de Jong ging weg in 2015. In 2016 werd ze lid van het bestuur CLW.

Back To Top