Skip to content
Word lid

Van Skipr Redactie 3 juni 2022

Ernst Kuipers, minister van VWS namens D66, wil voorkomen dat ouderen die niet ernstig ziek zijn, toch een stervenswens hebben. “Daar blijf ik me voor inzetten”, zei Kuipers in zijn eerste Kamerdebat over medisch-ethische kwesties, waaronder euthanasie. Dat doet hij terwijl in de maatschappij en in de politiek volop discussie wordt gevoerd over verdergaande hulp bij zelfdoding.

Hij reageerde daarmee op een vraag vanuit de Kamer hoe de minister aankijkt tegen het initiatiefvoorstel van D66 voor een vrijwillig levenseinde. Dat voorstel richt zich op ouderen van 75 jaar of ouder die niet ongeneeslijk ziek zijn, maar om andere redenen een doodswens hebben. De Raad van State (RvS) heeft felle kritiek op het wetsvoorstel en adviseerde vorige maand deze niet in de huidige vorm bij de Kamer in te dienen.

Kuipers wilde niet inhoudelijk ingaan op de kritiek van de RvS. Het is aan de initiatiefnemers om te bepalen hoe het advies van de RvS wordt verwerkt in een aangepast voorstel, zei Kuipers. Hij laat zich evenmin uit over de initiatiefwet van D66 zelf. Een oordeel daarover is aan afzonderlijke Kamerleden, vindt de minister. Hij blijft zich inzetten om te voorkomen dat ouderen willen sterven. “We moeten ons tot het uiterste inspannen om mensen met een persistente doodswens de zin van en de zin in het leven weer te laten hervinden, als dat mogelijk is”, stelt Kuipers.

Hulp bij zelfdoding is in de politiek een gevoelig thema, zo bleek donderdag opnieuw in het debat. ChristenUnie en de SGP drongen er bij D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op aan het wetsvoorstel niet aan te passen, maar er definitief een streep door te zetten. Dat lijkt de partij niet van plan te zijn. D66 wil dat ouderen die al lang een weloverwogen doodswens hebben daarin door een arts geholpen worden. D66-Kamerlid Paul van Meenen is aan de slag met het advies en de kritiek van de Raad van State, “wat kan leiden tot aanpassing van het wetsvoorstel”, zei Paternotte.

Een aantal andere fracties, waaronder de SP, vindt dat de zorg en ondersteuning aan ouderen moet worden verbeterd, om te voorkomen dat ouderen door bijvoorbeeld grote eenzaamheid niet meer verder willen leven. “Als je de omstandigheden aanpast, kan de doodswens verdwijnen”, zei Maarten Hijink, die geen voorstander is van het D66-voorstel.

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben over euthanasie en over andere medisch-ethische kwesties sterk uiteenlopende opvattingen. Zij hebben afgesproken dat individuele Kamerleden bij wetsvoorstellen een eigen afweging mogen maken.

Commentaar van het bestuur Coöperatie Laatste Wil

In 2019 hield het bestuur een peiling onder leden waarin onder andere werd gevraagd op welke politieke partij zij de eerstkomende verkiezingen zouden stemmen. De vijf meest genoemde partijen waren VVD (17%), GroenLinks (17%), D66 (16%), PvdA (12%) en PvdD (9%).

Tussen 2019 en 2021 schoot D66 in de peilingen omhoog naar 24 zetels. Dit record werd alleen geëvenaard in 1994 onder Van Mierlo.

Hoe teleurgesteld zal een groot deel van onze leden zijn – en wellicht ook veel leden van D66 – dat van minister Kuipers (D66) weinig valt te verwachten waar het gaat om de regie van het zelfgekozen levenseinde.

Velen zullen zuchten: waarom is deze man in vredesnaam lid geworden van D66!

Of: Hoe komt het dat D66 niet heeft opgelet!

 

Back To Top