Skip to content
Word lid

In Nederland is het nog steeds niet mogelijk een waardige zelfgekozen dood zélf te realiseren. Daarom is vandaag is Coöperatie Laatste Wil opgericht, een coöperatieve vereniging van mensen die tot doel heeft een waardige zelfdoding, zonder tussenkomst van een ander, voor iedereen boven de 18 jaar mogelijk te maken.
Leden van de coöperatie zoeken met elkaar, binnen de kaders van de wet, naar mogelijkheden om laatstewilmiddelen te realiseren.

Autonomie moet recht krijgen

In Nederland is het nog steeds niet mogelijk een waardige zelfgekozen dood zélf te realiseren. Daarom is vandaag is Coöperatie Laatste Wil opgericht, een coöperatieve vereniging van mensen die tot doel heeft een waardige zelfdoding, zonder tussenkomst van een ander, voor iedereen boven de 18 jaar mogelijk te maken.

Leden van de coöperatie zoeken met elkaar, binnen de kaders van de wet, naar mogelijkheden om laatstewilmiddelen te realiseren. Daartoe worden de komende maanden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd en kan op een besloten website forum worden gediscussieerd. Mogelijke initiatieven van de coöperatie zijn: het ontwikkelen van een distributiesysteem van dodelijke middelen, samenwerking met farmaceutische bedrijven en het druk uitoefenen op de politiek om hulp bij zelfdoding legaal te maken.

Vanaf vandaag is iedereen van 18 jaar of ouder, die de doelstellingen van de coöperatie onderschrijft, welkom om voor €7,50 per jaar lid te worden via www.laatstewil.nu.

Jos van Wijk (interimmanager) en Gert Rebergen (sociaal entrepreneur) vormen het bestuur van de coöperatie. Zij zijn als vrijwilliger werkzaam voor de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Zij hebben tijdens debatten over het zelfgewilde levenseinde gemerkt hoe groot de steun in Nederland is voor de laatstewilpil. Veel ouderen willen de geruststelling dat, zodra het zover is, zij kunnen beschikken over een middel waarmee zij op waardige wijze een einde aan het leven kunnen maken. Het bestuur van de coöperatie hoopt daarnaast dat het aantal gruwelijke zelfdodingen in Nederland kan worden teruggedrongen (1650 per jaar). De coöperatie werkt nadrukkelijk binnen de kaders van de wet. Het streven is laatstewilmiddelen wettelijk mogelijk te maken, zodat mensen die lijden aan het leven zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zij hoeven dan niet meer door middel van list en bedrog medicijnen te verzamelen.

De Raad van Toezicht, bestaande uit Roelie Dijkman (specialist ouderengeneeskunde), Aad Tibben (hoogleraar psychologie) en Annemieke Horikx (apotheker) bewaakt het bestuur. In het Comité van Aanbeveling nemen Willem Anker (advocaat) en Ton Bolier (psychiater) plaats.

Back To Top