Skip to content
Word lid

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de coöperatie uit drie personen en werkt volgens een rooster van aftreden.

Rob van Doorn (1954)
Rob van Doorn (67) is gehuwd met Daphne. Ze hebben drie kinderen en een kleinzoon. Rob is opgeleid als accountant en personeelsadviseur. Hij belandde in de lokale politiek in Haarlem. Tien jaar geleden was hij wethouder in die stad. Rob werkte als vakbondsbestuurder en organisatieadviseur en koos er in 1993 voor om samen met een collega een personeelsmanagementbureau op te richten voor de overheid. In 2007 verkocht hij zijn deel in dat bedrijf en is sedertdien actief met strategievraagstukken en interim-management. Rob schrijft thrillers en is sinds enige tijd mede-eigenaar van een uitgeverij. Hij is lid van CLW sinds 2021, vanaf het moment dat bekend werd dat bestuursleden werden verdacht van strafbare handelingen.

Bert Homan (1957)

Bert Homan is de trotse vader van 2 ruim volwassen kinderen en heeft een relatie met Maria. Kort omschreven is Bert Generatiespecialist, Coach van bestuurders en politici en Raadslid in Assen. Als generatiespecialist werkt hij met zijn collega aan een nieuwe opleiding voor coaches. Gedurende vele jaren is hij in 3 gemeentes bestuurder geweest, daardoor begrijpt hij politici en bestuurders goed en probeert hij ze verder te helpen in hun vak. Al vanaf jonge leeftijd is hij gegrepen door begrippen als zelfbeschikking, zelfredzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Hij vindt het dan ook een grote eer om aan de slag te mogen als bestuurslid voor de CLW. Speciaal met als taak de Proeftuin. Het feit dat er nog veel werk te doen is, vindt Bert een geweldige uitdaging.

Jaap Wolzak (1946)

Jaap Wolzak, werd geboren in 1946 te Alkmaar. Hij is organisatiesocioloog, directeur-bestuurder van een verpleeghuis en inmiddels gepensioneerd. Jaap is ruim vier jaar mantelzorger geweest en sinds 2020 weduwnaar. Hij heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Jaap is zeer gesteld op zelfbeschikking en privacy. Hij geniet van het leven, zijn dierbaren, hobby’s (lezen, films, digitaal modelspoor) en zijn vrijwilligerswerk. Met dood gaan is hij niet bezig, maar als het zover is wil hij zelf bepalen hoe. Vandaar zijn inspanningen voor coöperatie.

Bekijk de statuten van Coöperatie Laatste Wil.

Communicatieadviseur

Hanneke van de Water (1960)

Hanneke van de Water komt oorspronkelijk uit Rotterdam, woonde geruime tijd in Haarlem en inmiddels al weer bijna dertig jaar in het West-Friese Obdam. Hanneke is sinds mei 2023 actief als communicatieadviseur voor het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil. Zij heeft een communicatiebureau, is literair agent, boekmarketeer en uitgever. Zij zet zich met overtuiging en passie in voor de doelstellingen van de CLW.

Toezichthouders

De Raad van Toezicht bestaat nu uit vijf personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement.

Guusta Huizer – Boehmer (1948), voorzitter RvT

Guusta Huizer is apotheker en niet praktiserend mede eigenaar van Apotheek Boehmer te Leiderdorp.
Haar werkzame leven begon zij als wetenschappelijk medewerker RULeiden en docent Haagsche Analistenschool.
In 1979 is Guusta gestart met Apotheek Boehmer. Vanaf die tijd heeft zij vele functies bekleed in besturen en commissies binnen en buiten de farmacie waaronder de functie van bestuurslid van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen.
Guusta voelde zich vanaf het begin zeer betrokken bij de CLW.

Marcel Boyer (1946)

Marcel Boyer werkte ruim 20 jaar als bestuurder/toezichthouder in zorgorganisaties. Zowel in de curatieve sector als in de langdurige zorg. Vervolgens heeft hij (bijna) 20 jaar lang, tot 2012, als (arbeids- en gezondheidsrecht) advocaat gewerkt.
Eigen regie en zelfbeschikking zijn centrale thema’s in zijn leven.
In zijn werkzame leven werd Marcel regelmatig geconfronteerd met het einde van het leven van cliënten en de wens om aan het leven een waardig einde te geven als de cliënt/patiënt vond dat hij of zij daar aan toe was. De euthanasiewet gaf niet altijd het juiste antwoord en langzaam groeide het besef dat een mens autonoom moet zijn in de beslissing dat als het leven voltooid is hij/zij zelf ook zou moeten kunnen beslissing over het einde van het leven.

Garmt Kolhorn (1952)

Garmt Kolhorn was, na een studie bestuurskunde, werkzaam bij verschillende gemeenten als gemeentesecretaris, senior adviseur bij Twijnstra Gudde en zelfstandig interim manager bij uiteenlopende gemeenten. Thans is hij interim Algemeen Directeur van de Gemeente Schiedam. Daarnaast heeft hij diverse toezichthoudende functies gehad. Op dit moment is hij ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.
Garmt houdt van het oplossen van ingewikkelde vraagstukken.

Willie Swildens (1945)

Willie Swilden was jurist en van 1986 tot 2002 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA-fractie. Haar portefeuille bestond onder meer uit: ‘groen’, dierenwelzijn, biotechnologie, Justitie en VWS (m.n. juridisch/medisch-ethische onderwerpen). Willie was bovendien (mede)indiener van het initiatief euthanasiewetsontwerp (door kabinet Paars II overgenomen, de huidige in 2002 in werking getreden Euthanasiewet). Van 2004 tot 2016 was zij voorzitter Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) Noord-Holland (), coördinerend voorzitter van de vijf RTE’ s (2010-2016). Als zogenaamde ‘nevenactiviteiten’ was Willie bovendien bestuurslid/voorzitter en toezichthouder bij diverse zorginstellingen, lid Raad voor de Rechtsbijstand, RvA DUO, RvT Vluchtelingenwerk Noordwest en Midden-Nederland.

Frits Beunke (1951)

Frits Beunke was ruim 25 jaar werkzaam in het bankwezen, bij een viertal bancaire instellingen met verschillende aandachtsgebieden. De laatste 20 jaar was hij als zelfstandig ondernemer met AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V. actief op het gebied van strategische advisering en begeleiding van bedrijfsovernames, private equity en bedrijfsfinanciering en sinds een paar jaar tevens met F-risk B.V., dat zich richt op risicomanagement instructie. Hij bekleedt en bekleedde de achterliggende jaren een viertal toezichthoudende functies, naast een aantal outside directorschappen bij buitenlandse (deels beursgenoteerde-)vennootschappen, waar toezicht en risicomanagement een nadrukkelijke plaats innamen. Tevens is hij de auteur van het “Handboek Toezicht & Risico” dat speciaal voor commissarissen en toezichthouders werd geschreven.

Leden Advies Commissie

De Leden Advies Commissie (LAC) bestaat nu uit vier personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement. De LAC is nu in ruste.

  • Hans van Dam, expert hersenletsel, verpleegkundige, schrijver
  • Ludo Hellemans, bioloog
  • Mevrouw Joke Luken, docente
  • Mevrouw Marianne Wits – Wolfraad, oud- secretaris voormalige Stichting Vrijwillig Leven.

Comité van Aanbeveling

  • Ton Bolier, voormalig psychiater, adviseur, sociaal ondernemer
  • Willem Anker, advocaat
  • Annemieke Horikx, apotheker
  • Aad Tibben, emeritus hoogleraar psychologie van de klinische genetica, LUMC
Back To Top