Ga naar hoofdinhoud

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de coöperatie uit twee personen en werkt volgens een rooster van aftreden.

Rob van Doorn (1954)

Rob van Doorn (67) is gehuwd met Daphne. Ze hebben drie kinderen en een kleinzoon. Rob is opgeleid als accountant en personeelsadviseur. Hij belandde in de lokale politiek in Haarlem. Tien jaar geleden was hij wethouder in die stad. Rob werkte als vakbondsbestuurder en organisatieadviseur en koos er in 1993 voor om samen met een collega een personeelsmanagementbureau op te richten voor de overheid. In 2007 verkocht hij zijn deel in dat bedrijf en is sedertdien actief met strategievraagstukken en interim-management. Rob schrijft thrillers en is sinds enige tijd mede-eigenaar van een uitgeverij. Hij is lid van CLW sinds 2021, vanaf het moment dat bekend werd dat bestuursleden werden verdacht van strafbare handelingen.

Cunera Brugman (1979)

Cunera Brugman (43) is arbeidssocioloog en houdt zich graag bezig met maatschappelijk complexe vraagstukken. Zij heeft zich eerder ingezet als adviseur en bestuurslid voor stichting Zorg en Zelfdoding. Momenteel is zij werkzaam als strategisch adviseur voor meerdere woningcorporaties in Zaanstad. Organisatie, samenwerking en verbinding staan in haar werk centraal. Belangrijk vindt zij eigen regie, autonomie en vrijheid in te maken keuzes, dit maakt dat zij zich vanuit het hart inzet voor de missie van de CLW. Communicatie is de sleutel tot bewustwording en vooruitgang, zij zal deze communicatierol binnen het bestuur een verdere inkleuring gaan geven.

Bekijk de statuten en het organisatieschema van Coöperatie Laatste Wil.

Toezichthouders

De Raad van Toezicht bestaat nu uit vier personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement.

Guusta Huizer – Boehmer (1948), voorzitter RvT

Apotheker niet praktiserend mede eigenaar van Apotheek Boehmer te Leiderdorp.
Werkzame leven begonnen als wetenschappelijk medewerker RULeiden en docent Haagsche Analistenschool.
In 1979 gestart met Apotheek Boehmer. Vanaf die tijd vele functies bekleed in besturen en commissies binnen en buiten de farmacie waaronder Bestuurslid van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen.
Vanaf het begin voel ik mij zeer betrokken bij de CLW.

Marcel Boyer (1946)

Eigen regie en zelfbeschikking zijn centrale thema’s in mijn leven.
Ruim 20 jaar heb ik als bestuurder/toezichthouder gewerkt in zorgorganisaties. Zowel in de curatieve sector als in de langdurige zorg. Vervolgens heb ik (bijna) 20 jaar lang, tot 2012 als (arbeids- en gezondheidsrecht) advocaat gewerkt.
In mijn werkzame leven werd ik regelmatig geconfronteerd met het einde van het leven van cliënten en de wens om aan het leven een waardig einde te geven als de cliënt/patiënt vond dat hij of zij daar aan toe was. De euthanasiewet gaf niet altijd het juiste antwoord en langzaam groeide het besef dat een mens autonoom moet zijn in de beslissing dat als het leven voltooid is hij/zij zelf ook zou moeten kunnen beslissing over het einde van het leven.

Garmt Kolhorn (1952)

Houdt van het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. Na een studie bestuurskunde werkzaam bij verschillende gemeenten als gemeentesecretaris, senior adviseur bij Twijnstra Gudde en zelfstandig interim manager bij uiteenlopende gemeenten. Nu interim Algemeen Directeur van de Gemeente Schiedam. Daarnaast heeft hij diverse toezichthoudende functies gehad. Op dit moment ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.

Willie Swildens (1945)

Jurist; lid van de Tweede Kamer, PvdA-fractie (1986-2002), portefeuille o.a.: ‘groen’, dierenwelzijn, biotechnologie, Justitie, VWS (m.n. juridisch/medisch-ethische onderwerpen); (mede)indiener initiatief  euthanasiewetsontwerp (door kabinet Paars II overgenomen, de huidige in 2002 in werking getreden Euthanasiewet). Voorzitter Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE)  Noord-Holland (2004-2016), coördinerend voorzitter van de vijf RTE’ s (2010-2016). Zgn. ‘nevenactiviteiten’: bestuurslid/voorzitter en toezichthouder bij diverse zorginstellingen, lid Raad voor de Rechtsbijstand, RvA DUO, RvT Vluchtelingenwerk Noordwest en Midden-Nederland.

Patricia Huisman-Spuijbroek (1960)

Haar loopbaan bestaat uit organisatie kundige en HR eind verantwoordelijke functies. Daarnaast ook benoemd in bestuursfuncties, met als hoogtepunt een ceo-schap voor Scandinavie, BNL. De laatste jaren als zelfstandige ondernemer werkzaam als adviseur in binnen- en buitenland en visiteur van diverse pensioenfondsen. Tevens voorzitter en vice voorzitter bij een tweetal andere Raden van Toezicht. Daarnaast getrouwd en moeder van 5 kinderen hetgeen mij nimmer belet heeft full time werkzaam te zijn en mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen. Mijn motto? Een leven lang leren (en dat neem ik letterlijk).

Frits Beunke (1951)

Zijn loopbaan beslaat ruim 25 jaar bankierschap bij een viertal bancaire instellingen met verschillende aandachtsgebieden en de laatste 20 jaar was hij als zelfstandig ondernemer met AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V. actief op het gebied van strategische advisering en begeleiding van bedrijfsovernames, private equity en bedrijfsfinanciering en sinds een paar jaar tevens met F-risk B.V., dat zich richt op risicomanagement instructie. Hij bekleedt en bekleedde de achterliggende jaren een viertal toezichthoudende functies, naast een aantal outside directorschappen bij buitenlandse (deels beursgenoteerde-)vennootschappen, waar toezicht en risicomanagement een nadrukkelijke plaats innamen. Tevens is hij de auteur van het “Handboek Toezicht & Risico” dat speciaal voor commissarissen en toezichthouders werd geschreven.

Leden Advies Commissie

De Leden Advies Commissie (LAC) bestaat nu uit vier personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement. De LAC is nu in ruste.

  • Hans van Dam, expert hersenletsel, verpleegkundige, schrijver
  • Ludo Hellemans, bioloog
  • Mevrouw Joke Luken, docente
  • Mevrouw Marianne Wits – Wolfraad, oud- secretaris voormalige Stichting Vrijwillig Leven.

Comité van Aanbeveling

  • Ton Bolier, voormalig psychiater, adviseur, sociaal ondernemer
  • Willem Anker, advocaat
  • Annemieke Horikx, apotheker
  • Aad Tibben, emeritus hoogleraar psychologie van de klinische genetica, LUMC

WORD LID VOOR SLECHTS € 15 PER JAAR

Hiermee steunt u ons werk, blijft u op de hoogte en kunt u meebeslissen over ons beleid.

Back To Top