Ga naar hoofdinhoud

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de coöperatie uit vijf personen en werkt volgens een rooster van aftreden.

Jos van Wijk (1948), voorzitter

Werkzame leven in 1975 begonnen als bouwkundige en bedrijfskundige in de volkshuisvesting. Vanaf 1989 interim manager, directeur bestuurder en organisatiecoach. Op snijvlak van publiek en privaat. Instituut voor Toegepaste Psychologie: transformatie van persoon en organisatie. Meer informatie op LinkedIn.

Petra de Jong (1953)

Opgeleid als longarts en in 1994 gepromoveerd in Leiden. Daarna gedurende twintig jaar gepraktiseerd in het AZL en het Hofpoortziekenhuis. Vanaf 2008 tot 2015 directeur van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. In deze jaren is de NVVE gegroeid naar 166.000 leden. Zijn de ‘vergeten groepen’, dementen, psychiatrische patiënten en mensen met een voltooid leven, op de kaart gezet en is de Levenseindekliniek opgericht. Ook de groep Uit Vrije Wil en de Coöperatie Laatste Wil zijn in deze periode actief geworden.

Bert van Herk (1953)

Rechtvaardigheid, mededogen en zelf beslissen zijn de rode draad. De vrijheid van de jaren zeventig waren vormend. In het studeren was het lastig kiezen tussen psychologie en politicologie. Haalde uiteindelijk het beste uit twee werelden. Daarna kwam het besturen van zorginstellingen. Niet altijd bevredigend, wel erg spannend.

Belia van den Berg (1957)

Opgeleid tot bioloog, en dat nog steeds in hart en nieren. In ruim 20 jaar in de zakelijke dienstverlening gevormd tot manager en organisatieadviseur, werkzaam in de volle diversiteit van de markt.
Vanaf 2007 veranderkundige opdrachten vanuit een eigen adviespraktijk. Focus: de wijsheid van de werkvloer betrekken bij organisatieverandering.
In 2009 gepromoveerd op teamdynamiek: wat maakt een team succesvol of juist niet? Naast de dissertatie nog twee boeken geschreven (over grote-groepsinterventies en over coachen aan de hand van filmfragmenten).

Bekijk de statuten en het organisatieschema van Coöperatie Laatste Wil.

Toezichthouders

De Raad van Toezicht bestaat nu uit vier personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement.

Marcel Boyer (1946)

Eigen regie en zelfbeschikking zijn centrale thema’s in mijn leven.
Ruim 20 jaar heb ik als bestuurder/toezichthouder gewerkt in zorgorganisaties. Zowel in de curatieve sector als in de langdurige zorg. Vervolgens heb ik (bijna) 20 jaar lang, tot 2012 als (arbeids- en gezondheidsrecht) advocaat gewerkt.
In mijn werkzame leven werd ik regelmatig geconfronteerd met het einde van het leven van cliënten en de wens om aan het leven een waardig einde te geven als de cliënt/patiënt vond dat hij of zij daar aan toe was. De euthanasiewet gaf niet altijd het juiste antwoord en langzaam groeide het besef dat een mens autonoom moet zijn in de beslissing dat als het leven voltooid is hij/zij zelf ook zou moeten kunnen beslissing over het einde van het leven.

Guusta Huizer – Boehmer (1948), voorzitter RvT

Apotheker niet praktiserend mede eigenaar van Apotheek Boehmer te Leiderdorp.
Werkzame leven begonnen als wetenschappelijk medewerker RULeiden en docent Haagsche Analistenschool.
In 1979 gestart met Apotheek Boehmer. Vanaf die tijd vele functies bekleed in besturen en commissies binnen en buiten de farmacie waaronder Bestuurslid van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen.
Vanaf het begin voel ik mij zeer betrokken bij de CLW.

Garmt Kolhorn (1952)

Houdt van het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. Na een studie bestuurskunde werkzaam bij verschillende gemeenten als gemeentesecretaris, senior adviseur bij Twijnstra Gudde en zelfstandig interim manager bij uiteenlopende gemeenten. Nu interim Algemeen Directeur van de Gemeente Schiedam. Daarnaast heeft hij diverse toezichthoudende functies gehad. Op dit moment ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.

Willie Swildens (1945)

Jurist; lid van de Tweede Kamer, PvdA-fractie (1986-2002), portefeuille o.a.: ‘groen’, dierenwelzijn, biotechnologie, Justitie, VWS (m.n. juridisch/medisch-ethische onderwerpen); (mede)indiener initiatief  euthanasiewetsontwerp (door kabinet Paars II overgenomen, de huidige in 2002 in werking getreden Euthanasiewet). Voorzitter Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE)  Noord-Holland (2004-2016), coördinerend voorzitter van de vijf RTE’ s (2010-2016). Zgn. ‘nevenactiviteiten’: bestuurslid/voorzitter en toezichthouder bij diverse zorginstellingen, lid Raad voor de Rechtsbijstand, RvA DUO, RvT Vluchtelingenwerk Noordwest en Midden-Nederland.

Leden Advies Commissie

De Leden Advies Commissie (LAC) bestaat nu uit vier personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement. De LAC is nu in ruste.

  • Hans van Dam, expert hersenletsel, verpleegkundige, schrijver
  • Ludo Hellemans, bioloog
  • Mevrouw Joke Luken, docente
  • Mevrouw Marianne Wits – Wolfraad, oud- secretaris voormalige Stichting Vrijwillig Leven.

Comité van Aanbeveling

  • Ton Bolier, voormalig psychiater, adviseur, sociaal ondernemer
  • Willem Anker, advocaat
  • Annemieke Horikx, apotheker
  • Aad Tibben, emeritus hoogleraar psychologie van de klinische genetica, LUMC

WORD LID VOOR SLECHTS € 15 PER JAAR

Hiermee steunt u ons werk, blijft u op de hoogte en kunt u meebeslissen over ons beleid.

Back To Top