skip to Main Content

In het afgelopen jaar heeft het bestuur haar bestuurlijke kracht versterkt door drie nieuwe leden te werven. In de algemene ledenvergadering van 24 oktober jl. zijn deze voorgedragen en benoemd. Met deze uitbreiding loopt het bestuur erop vooruit dat Jos van Wijk en Petra de Jong in mei 2022 zullen aftreden en niet herbenoembaar zijn.

Om het bestuur compleet te maken, zoeken wij nog een voorzitter:
–  enthousiast, verbindend en daadkrachtig
–  kennis van het medisch veld en beschikt over een netwerk
–  beschikt over ruime bestuurlijke kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden

Kijk voor de volledige profielschets op www.erly.nl

Back To Top