Ga naar hoofdinhoud

Het Steunfonds Laatste Wil heeft als missie het bevorderen en (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op de behoefte aan het beschikbaar zijn van een legaal verkrijgbaar humaan werkend laatstewilmiddel, waarmee het zelfverkozen levenseinde volledig in eigen regie kan worden uitgevoerd en zij die daar voor kiezen worden gerespecteerd.

De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw bijdragen aftrekken van de Belasting (volgens de geldende regels). En wij betalen geen schenkbelasting over uw bijdrage. Voor de ANBI-status voldoen wij aan de geldende eisen voor transparantie en verantwoording. U kunt onze ANBI-verklaring hier downloaden. Het Steunfonds conformeert zich ook aan de criteria voor goede doelen zoals die zijn vastgelegd in de Erkenningsregeling Goede Doelen.

Word donateur!

Back To Top