Skip to content
Word lid

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is opgericht in 2013. De CLW maakt zich hard voor het feit dat ieder mens moet kunnen bepalen dat zijn/haar leven voltooid is. Ongeacht de lichamelijk/psychische conditie. Wij staan voor eigen regie van sterven, omringd door dierbaren, zonder dat deze vervolgd worden, hetgeen nu wel het geval is. Levenseinde in eigen regie betekent in de eerste plaats dat je zelf bepaalt dát en hóe je dood wil, zonder toetsing van derden. Dit is de autonome route. De Coöperatie Laatste Wil richt zich op deze route. Het gaat de CLW daarbij om de beschikbaarheid van veilige, humane en legale middelen en om een sfeer van openheid en transparantie waarin deze regie kan worden waargemaakt, tezamen met geliefden.

Wat doen we nu NIET?

Het verstrekken van een laatstewilmiddel aan onze leden wordt aangemerkt als “hulp bij zelfdoding”. Dat is strafbaar.

De CLW mag niet organiseren dat leden (gezamenlijk) een laatstewilmiddel aanschaffen en/of onderling verdelen. Ook verstrekt de CLW geen informatie over bedrijven of websites die dergelijke middelen leveren.

Wat doen we nu WEL?

De CLW mag haar leden wel informeren over het bestaan van laatstewilmiddelen. Ondertussen blijven wij ons inzetten voor aangepaste wet- en regelgeving rondom het zelfgekozen levenseinde.

Dit willen we onder meer bewerkstelligen door een proeftuin op te zetten, waarbij een groep van tienduizend mensen gedurende tien jaar de mogelijkheid krijgt om voor een humaan levenseinde in eigen regie te kiezen, onder begeleiding van wetenschappers en met goedkeuring van de overheid.

Doe mee: word lid!

Door lid te worden van de coöperatie steunt u onze doelstelling en levert een bijdrage aan het realiseren van dit doel. We wensen allen een menselijk, humaan levenseinde in eigen regie. Samen met andere leden kunt u ervoor zorgen dat we echt de regie krijgen over ons eigen sterven en daarvoor over de benodigde informatie en middelen beschikken.

Back To Top