Skip to content
Word lid

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is opgericht in 2013. De CLW maakt zich hard voor het feit dat ieder mens moet kunnen bepalen dat zijn/haar leven voltooid is. Ongeacht de lichamelijk/psychische conditie. Wij staan voor eigen regie van sterven, omringd door dierbaren, zonder dat deze vervolgd worden, hetgeen nu wel het geval is. Levenseinde in eigen regie betekent in de eerste plaats dat je zelf bepaalt dát en hóe je dood wil, zonder toetsing van derden. Dit is de autonome route. De Coöperatie Laatste Wil richt zich op deze route. Het gaat de CLW daarbij om de beschikbaarheid van veilige, humane en legale middelen en om een sfeer van openheid en transparantie waarin deze regie kan worden waargemaakt, tezamen met geliefden.

Wat doen we nu NIET?

Het verstrekken van een laatstewilmiddel aan onze leden wordt aangemerkt als “hulp bij zelfdoding”. Dat is strafbaar. De CLW mag niet organiseren dat leden (gezamenlijk) een laatstewilmiddel aanschaffen en, of onderling verdelen. Ook kan de CLW geen informatie verstrekken over bedrijven of websites die geschikte middelen leveren.

Wat doen we nu WEL?

De CLW mag haar leden informeren over laatstewilmiddelen. Hierbij beperkt de CLW zich tot middelen die wettelijk (legaal) toegestaan verkregen kunnen worden. Geneesmiddelen vallen daar niet onder.

De CLW deelt deze informatie alleen indien middelen:

  • menselijk (humaan) zijn
  • wettelijk (legaal) kunnen worden aangeschaft
  • de verkrijgbaarheid voldoende rekening houdt met de veiligheid van derden en de maatschappij

Leden van de CLW mogen informatie met elkaar delen over middelen, bedrijven en/of websites die deze middelen kunnen leveren. De CLW bevordert en faciliteert dat leden met elkaar kunnen spreken over alle zaken die hun eigen levenseinde aangaan. Daarnaast blijft de CLW zich ervoor inzetten dat de wet- en regelgeving zodanig wordt aangepast, dat het verstrekken van laatstewilmiddelen aan haar leden wordt toegestaan.

Doe mee: word lid!

Door lid te worden van de coöperatie steunt u onze doelstelling en levert een bijdrage aan het realiseren van dit doel. We wensen allen een menselijk, humaan levenseinde in eigen regie. Samen met andere leden kunt u ervoor zorgen dat we echt de regie krijgen over ons eigen sterven en daarvoor over de benodigde informatie en middelen beschikken.

Back To Top