Skip to content
Word lid

Op 18 mei was er in de Duitse Bondsdag een oriënterend debat over hulp bij zelfdoding. In tegenstelling tot in Nederland is dat is Duitsland toegestaan. In 2015 kwam er echter een verbod op professionele stervenshulp uit angst dat dit een verdienmodel zou worden. Sommige politici vonden het ongemakkelijk dat patiënten organisaties tussen de 6.000 en 10.000 euro betaalden voor hun geassisteerde zelfdoding. Maar het verbod hierop maakte een zelfgekozen dood voor ernstig zieken praktisch onmogelijk. Daarom bepaalde het Constitutioneel Hof in 2020 dat commerciële stervenshulp weer is toegestaan en dat dit bij wet geregeld zou moeten worden. In de Bondsdag ligt nu een aantal wetsvoorstellen op tafel.

Een van de meest liberale voorstellen houdt in dat er door heel Duitsland begeleiding wordt aangeboden aan mensen die willen sterven. Er is daarna een bedenktijd van tien dagen.

Een ander voorstel is strenger: in het geval van een ongeneeslijke ziekte zijn er twee artsen nodig die onafhankelijk van elkaar kunnen getuigen dat de persoon een persisterende doodswens heeft. Dan kan die persoon na twee weken een dodelijk middel krijgen. Als er andere redenen zijn voor de stervenswens moet de wens onderbouwd worden in een uitgebreid langetermijndossier.

Een derde voorstel wil terug naar de oude situatie: stervenshulp door professionals moet weer in het wetboek van strafrecht. Een uitzondering daarop zou kunnen inhouden dat personen minstens drie adviesgesprekken voeren en een bedenktijd van drie maanden doorlopen.

Bronnen:
Duitsland Instituut
Tagesschau

 

Back To Top