Skip to content
Word lid

Toen de Franse steracteur Alain Delon (87) in 2019 een beroerte kreeg, ging hij van Parijs naar Zwitserland om te revalideren. Daar had hij een reden voor: zo nodig zou hij een beroep doen op Exit Zwitserland, een vereniging voor hulp bij zelfdoding, Hij wilde waardig sterven maar kon dat niet in Frankrijk want daar is euthanasie niet toegestaan. In Zwitserland ook niet, maar daarentegen kent dit land géén verbod op hulp bij zelfdoding. Mensen met een stervenswens kunnen dus een dodelijk middel krijgen, maar moeten het zelf innemen. Of zelf de knop van het infuus omzetten.
Zes sterfhulporganisaties, waaronder naast Exit ook Dignitas en Pegasos, profiteren van deze mogelijkheid. Vier ervan staan open voor buitenlanders. Dit verklaart het zogenaamde Zwitserse ‘sterftoerisme’.

Die sterfhulporganisaties onderzoeken of er alternatieven zijn voor zelfdoding, toetsen op wilsbekwaamheid en gaan na of er geen druk wordt uitgeoefend op de desbetreffende persoon. Voor bijna allemaal moet duidelijk zijn dat deze een dodelijke ziekte heeft of lijdt aan ondraaglijke pijn, een zeer ernstige handicap, een ernstige psychiatrische stoornis of een stapeling van ouderdomsklachten. En er dient natuurlijk betaald te worden, iets van 11.000 euro. Voor Nederlanders is dit niet bijster interessant omdat zij in deze gevallen een beroep kunnen doen op de euthanasiewet.

Maar mensen met een stervenswens vanwege een voltooid leven moeten hier de rit (nog) uitzitten. Tenzij zij een beroep doen op Pegasos, een Zwitserse betrekkelijk nieuwe stervenshulporganisatie. Hun filosofie staat op de homepage van hun site: “Pegasos gelooft in het geboorterecht van elke rationele en wilsbekwame volwassene om zelf de manier en het tijdstip van zijn dood te kiezen, ongeacht zijn gezondheidstoestand.” Mensen van 18 jaar en ouder zijn welkom, maar jongeren met psychische problemen verwijzen ze naar zelfmoordpreventieorganisaties van hun eigen land.

Verder niets dan goeds over deze organisatie van wie je zo veel vrienden en familie mee mag nemen als je wilt naar hun kliniek in Bazel om aanwezig te zijn bij jouw overlijden. Zelfs huisdieren zijn welkom.
Ook hier zijn de kosten minimaal 10.000 euro.
Zie verder hun heldere website.

Back To Top