skip to Main Content

Donderdagmiddag 7 januari jl. ontving de Tweede Kamer van minister De Jonge de resultaten van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase in de vorm van een rapportage en een podcast onder de titel ‘Voor goed sterven’.

In de begeleidende aanbiedingsbrief staat een samengesteld advies op grond van antwoorden van deelnemers op de vraag: ‘Wat zou u doen als u minister van Volksgezondheid was?’
Het gaat hier vanzelfsprekend over waardig ouder worden, menswaardige zorg en een veelomvattend plan voor ouderenzorg. Daar zal niemand tegen zijn. Er worden echter ook een paar zaken duidelijk die als een signaal uit de samenleving kunnen en moeten worden opgevat en die een onderstreping zijn van de doelen van de Coöperatie Laatste Wil:

Twee adviezen van de deelnemers aan minister De Jonge:

  1. “Maar ook zou ik meer ruimte bieden voor oplossingen voor al het menselijk lijden, ook in de leeftijd van één tot twaalf jaar, en een proeftuin opzetten voor zelfgekozen levenseinde. Ik zou in de wet niet voor honderd procent vastleggen wat er wel en niet kan, maar ruimte bieden voor vrijheid van geloof en eigen keuzes.”
  2. “En ten slotte zou ik oog hebben voor diversiteit en verdraagzaam zijn naar alle (politieke) kleuren. Ik zou mensen vooral de mogelijkheid geven om zelf in te vullen hoe zij hun laatste levensfase willen organiseren.”

Voor de minister is het nu mogelijk om alles in het werk te stellen om deze zaken eindelijk aan te pakken en het ministerie opdracht te geven om zich met deze kwesties bezig te gaan houden. Het is immers de uitkomst van de maatschappelijke dialoog waarop hij zijn kaarten had gezet.

Verder onderzoek hoeft niet meer, het draagvlak is bekend en groot. De Coöperatie Laatste Wil is graag bereid om met de ministeries van Volksgezondheid en van Justitie en Veiligheid de proeftuin verder op te gaan zetten. Wij hebben al plannen klaar en werken er graag aan mee!

Op de dialooglaatstelevensfase.nl is de rapportage te downloaden en de podcast van het gesprek met Barbara van Beukering, Jan Latten en Henk Nies te beluisteren.

Back To Top