Skip to content
Word lid

Marc Petit

Wie uitgedaagd wil worden om over de toekomst van sterven na te denken, doet er goed aan het laatste boek van Marli Huijer De toekomst van sterven te lezen. Als filosofe en voormalig denker des vaderland verstaat zij de kunst van het vragen stellen. De centrale vraag in haar boek luidt: ‘Kunnen we in het gemedicaliseerde landschap zelf de regie houden over de laatste levensfase?

Het boek loodst je zorgvuldig door verschillende vragen als. Wat is een ideale levensloop? Is dat honderd jaar worden, zonder één kwaaltje en dan sterven? Als de dood zich aandient, moeten we dan vrienden worden of elkaar bestrijden? Mogen we nog sterven of is er levensstraf? Wat is een mooie lengte van ons leven en is dat voor iedereen dezelfde? Kan moeder aarde al die steeds langer levende mensen wel herbergen?

De vragen stellen, is natuurlijk makkelijker dan ze beantwoorden. Hier en daar maakt Marli Huijer geen geheim van haar eigen antwoord. Ook introduceert het boek nieuwe begrippen als ‘een vierkant leven’ en ‘biopolitiek’. Ze geven stof tot nadenken over zaken die we eigenlijk zelden of nooit expliciteren in onze discussies over het levenseinde. Het boek sluit af met een positieve kijk naar de toekomst. Daarover heb ik een opvatting, maar ik laat het graag aan de lezer om daarover zelf ook een opinie te vormen.

Het zelfgekozen levenseinde komt hier en daar ook aan de orde, maar blijft erg onderbelicht. De voorgelegde keuzes gaan vooral over wat je van buitenaf toelaat als invloeden op je eigen leven. Doe je mee met alle preventie en mag je een behandeling weigeren? Dat je ook zelf op enig moment de keuze kan maken om je leven actief te beëindigen, wordt maar zeer summier verkend.

Daarover bevraagd tijdens haar boekpresentatie antwoordde zij mij geen nieuwe beweging in onze samenleving waar te nemen die streeft naar eigen regie over het voltooide leven. Genoeg reden om deze denker ook hierover aan het denken te zetten.

Het boek leest makkelijk weg en voor de echt geïnteresseerde lezer zit er een prachtige literatuurlijst bij. Voor wie zijn geest wil scherpen een aanrader.

Back To Top