Ga naar hoofdinhoud

FEIT: In 2014 werd de Commissie Schnabel aangesteld om onderzoek te doen naar voltooid leven. In 2016 constateerde de commissie dat er weinig tot geen informatie was over hoeveel mensen een voltooid leven hebben,

FABEL: De Commissie Schnabel vond: ‘De groep voltooid leven met een actieve doodswens is waarschijnlijk klein. Uit onderzoek naar mensen die hun leven ‘voltooid’ achten en om die reden een actieve doodswens hebben, blijkt onder meer dat weliswaar niet duidelijk is wat de omvang is van deze groep, maar dat hun aantal waarschijnlijk klein is’. Aantallen werden niet genoemd.

FEIT: In 2019 werd het Perspectief Onderzoek gestart onder leiding van Els van Wijngaarden. Zij volgt de omschrijving van voltooid leven van de Commissie Schnabel die volgens haar kenmerkend zijn voor voltooid leven: ‘Namelijk mensen die veelal op leeftijd zijn, die naar hun eigen oordeel geen levensperspectief meer hebben en die als gevolg daarvan een persisterende, actieve doodswens ontwikkeld hebben’.

FEIT: Uit het Perspectief Onderzoek (2020) blijkt dat 76.000 mensen van 55 jaar of ouder een persisterende doodswens hebben. Omdat zij niet ernstig ziek zijn komen zij niet in aanmerking voor euthanasie.

FABEL: In het Perspectief Onderzoek wordt deze groep steeds kleiner gemaakt met termen die onnavolgbaar zijn: van mensen met een persisterende doodswens (76.000 mensen) tot een actieve doodswens (43.000) tot mensen die hun leven willen beëindigen (10.000). Wat deze termen inhouden blijft onduidelijk.

FABEL: Van Wijnhaarden vindt 10.000 geen grote groep. In een interview zegt zij: ‘Slechts bij 8 procent van deze tienduizend personen staat de wens tot levensbeëindiging altijd op de voorgrond.’ (Trouw, 01-02-2021). Een half jaar later meent zij dat veel mensen veranderlijk zijn: ‘De doodswens is veranderlijk en dus is er zorg nodig in plaats van hulp bij zelfdoding.’ En ook: “De term voltooid leven suggereert dat er al een punt gezet is, en dat is ongepast. Want je kunt niet met zekerheid zeggen of dat echt zo is, want de mens is veerkrachtig: de punt kan een komma worden.” (Trouw, 12-07-2021)

FABEL: Van Wijngaarden volgde 25 ouderen met een doodswens tussen 2013 en 2019. Bij zeven van de 25 ouderen verdween de doodswens geheel of gedeeltelijk. Bij sommige ouderen werd de doodswens door de jaren heen sterker. Negen ouderen beëindigden uiteindelijk zelf hun leven.
In 2013 voerde Van Wijngaarden interviews met deze 25 ouderen met een doodswens. In 2017 deed zij dat opnieuw, maar toen waren er nog maar 11 mensen over. In 2019 had zij opnieuw interviews, maar toen waren er nog maar 6 mensen over. Deze informatie wordt – al dan niet bewust – niet met de buitenwereld gedeeld.

Back To Top