Skip to content
Word lid

Het bestuur is een aantal projecten aan het opstarten. We willen bijvoorbeeld lezingen gaan houden bij allerhande organisaties waar men meer wil weten over de autonome route en waar de CLW voor staat. We denken bijvoorbeeld aan afdelingen van ouderenbonden, aan opleidingen en professionals, organisaties in de zorg en serviceclubs. De opleidingen in de zorg willen we verrijken met workshops en we denken aan nascholing voor zorgprofessionals. Steeds gaat het om presenteren in interactie met de toehoorders, vaak met nagesprekken.
De CLW wil daarom graag in contact komen met leden die dit goed kunnen, het leuk vinden om op zo’n manier bij te dragen en die hierin voor wat langere tijd een rol voor zichzelf zien.

We zoeken dus mensen die gewend zijn (of waren) om lezingen te geven en die interactie met de toehoorders verwelkomen. In het voortraject nemen we je mee in het gedachtegoed en de strategie van de CLW. Dat is het startpunt. Samen ontwikkelen we een geschikte set presentaties, met alles wat er op dat gebied al is als basis. We gaan mogelijk regionaal werken, in kleine groepjes die met elkaar bijeenkomsten verzorgen.

Heb jij dergelijke vaardigheden? Heb je zin om mee te doen? Meld je aan! Vermeld je motivatie en vertel ons over je vaardigheden. We denken nu aan een groep van zo’n twintig personen die we in gaan werken en waarmee we de plannen uitwerken.
Ervaren we een klik in jouw brief, dan verkennen we vervolgens in een gesprek wat jouw ervaring is, welke onderdelen in de plannen jou het meeste aanspreken, hoeveel tijd je hiervoor beschikbaar hebt en waar jouw bijdrage het best uit kan bestaan.
Ben je geïnteresseerd, dan zien we graag je mail binnenkomen bij [email protected].

Back To Top