Skip to content
Word lid

De podcast van de NVVE behandelt elke keer een ander onderwerp dat samenhangt met het vrijwillige levenseinde. In het afrondende gesprek van de derde serie interviews is strafrechtadvocaat Tim Vis te gast om toelichting te geven op de euthanasiewet en om in te gaan op de suggesties voor aanpassingen ervan die eerdere gastsprekers in de podcast hebben aangedragen.

Vanuit zijn eigen vakgebied bespreekt strafrechtadvocaat Tim Vis vragen als: kan euthanasie uit het strafrecht? Kan het verbod op hulp bij zelfdoding worden afgeschaft? En: hoe zit het met het recht op persoonlijke autonomie. Waarbij zijdelings wordt ingegaan op de vraag of Nederland nog wel koploper is op het gebied van de euthanasiewetgeving. Door zijn heldere uitleg vanuit juridisch oogpunt plaatst hij de eerder aangedragen suggesties in een breder perspectief. Namelijk dat van de zorgvuldige uitvoeringspraktijk waarin artsen nu al bijna 20 jaar euthanasieverzoeken kunnen inwilligen. Of het tijd is om de huidige wetgeving aan te passen? Tim Vis laat het zien door op de juridische gevolgen van de geopperde veranderingen in te gaan.

Café doodnormaal dé Podcast podcast vindt u op reguliere podcastkanalen als SpotifyDeezerGoogle Podcast en Apple Podcast. De volledige derde serie van de podcast vindt u hier  en voor het gesprek met Tim Vis kunt u gebruik maken van deze link:

Luister hier de podcast

Back To Top