Skip to content
Word lid

Op 16 september bracht het bestuur de uitkomsten van het nieuwe Motivaction onderzoek naar buiten. Van de 74% van de Nederlanders die positief staat tegenover de beschikbaarheid van een laatstewilmiddel wil 50%, onder wie vooral jongeren, dat alleen onder bepaalde voorwaarden. Om welke bezwaren gaat het?

Bert van Herk

Het onderzoek geeft aan dat jongeren vaker geen laatstewilmiddel willen hebben dan 55+ers. En als ze het wel willen, is dat meestal alleen onder bepaalde voorwaarden. Jongeren maken zich dus zorgen over hun veiligheid en willen beschermd worden. En terecht, want de ontwikkeling van de hersenen loopt door tot tenminste het 25ste levensjaar. Een puberbrein kan dus beoordelingsvermogen, planning en impulscontrole negatief beïnvloeden. In dergelijke situaties kunnen gesprekken en begeleiding erg belangrijk zijn.
Aan de andere kant is een 18-jarige handelingsbekwaam en verantwoordelijk voor het eigen doen en laten. Sommigen van hen kunnen zeer overwogen een besluit nemen om hun leven te beëindigen. 
Het zou de moeite waard zijn om daar met jongeren zelf in gesprek te gaan.

Impulsief handelen is niet alleen gegeven aan jongeren. Als we een supermarkt binnenkomen zonder een boodschappenlijstje, is de kans groot dat we thuiskomen met onverwachte impulsinkomen. Toen de CLW in 2018 de inkoopgroep wilden organiseren, was deelname alleen mogelijk voor leden die minstens zes maanden eerder lid waren geworden. Het kan soms geen kwaad als er wat belemmeringen zijn die voorkomen dat je (te) snel handelt. Is zo’n tijd van zes maanden te kort, te lang…?

Uit eerdere onderzoeken onder leden van de CLW blijkt dat veiligheid rond het laatstewilmiddel veel mensen bezighoudt. Het middel moet effectief zijn, dus moet je ervan op aan kunnen dat het leven ook echt eindigt. Voor de persoon zelf, maar dikwijls ook voor de naasten, is het belangrijk dat het sterven op een zo waardig mogelijke manier gebeurt.
Verder is het belangrijk om het middel veilig op te bergen, bij voorkeur in een kluisje zodat niemand anders erbij kan.

In het Motivaction-onderzoek bleek dat de helft van de Nederlanders bang is dat een laatstewilmiddel gebruikt zou kunnen worden om iemand te vermoorden.
In de eerder genoemde plannen voor de inkoopgroepen in 2018 was de bedoeling om het poeder van middel X te voorzien van een kleurstof, zodat iemand met kwade bedoelingen dan eerder zou worden herkend. Dat kan misbruik voorkomen.

Zo zijn er misschien nog veel andere voorwaarden die voor mensen belangrijk zijn en waar we meer van willen weten. Uw ideeën horen we graag! (reactie naar [email protected])

In de komende maanden nemen we de verschillende uitkomsten van het Motivaction onderzoek onder de loep. Het eerstvolgende thema is: hulp bij zelfdoding

Back To Top