Skip to content
Word lid

Beste Noord-Hollandse Leden van de CLW,

Ondergetekenden, vier actieve leden van de CLW, spelen met de gedachte een bijeenkomst te organiseren voor belangstellende leden.

Wij hebben reden om te denken, dat een dergelijke bijeenkomst in een behoefte voorziet: méér dan eens is ons namelijk ter ore gekomen dat leden het plezierig zouden vinden om van gedachten te wisselen met anderen, die óók “baas over eigen sterven” willen zijn.
U begrijpt, dat wij aan dit voornemen pas vorm gaan geven wanneer wij zéker weten, dat er animo zal zijn voor een dergelijke bijeenkomst, die natuurlijk véél ruimte zal bieden voor onderlinge gesprekken.
Wij denken aan een middag in het najaar. De locatie zal worden gekozen op grond van de woonplaatsgegevens van de deelnemers aan deze bijeenkomst.

Gezien de onvermijdelijke kosten hopen wij dat u zult begrijpen dat wij u moeten vragen hierin bij te dragen.
Wilt u, wanneer u ons tot ons idee voelt aangetrokken, uw interesse uiterlijk 15 maart a.s. per mail kenbaar maken aan [email protected], graag met vermelding van uw woonplaats.

(Waarschijnlijk ten overvloede: reageert u vooral niet naar de afzender van deze mail –het druk bezette secretariaat van de CLW- , maar naar het hierboven genoemde mailadres.)

Wij gaan graag aan de slag en wachten uw reactie af. De geïnteresseerden krijgen van ons in ieder geval te horen hoe groot de te verwachten opkomst is, en in tweede instantie zullen wij de belangstellenden informeren over datum, locatie en inhoud van de bijeenkomst.

Vriendelijke groet,
Frits Dijkhof, Bergen
Joke Luken, Heiloo
Mieke Verhagen, Stompetoren
Willem de Vroomen, Alkmaar

Back To Top